הסרטונים כלולים כאן כחלק מהפרויקט המחקר אודות רצח תאיר ראדה, משפטו של רומן זדורוב והפעילות הציבורית למענו.
את סרטוני הווידאו מחקירותיו של רומן זדורוב, שיחותיו עם המדובב והשחזור שערך תרגמו מספר רב של אנשים מצויינים. חלק ניכר מהם תורגם, תומלל, סונכרן ועבר הגהה בידי אדיק פאינשטיין, ואחרים בידי סרגי ליטבק, אליסה פיינץ, יוליה ספקטור, טינה רבינוביץ ואחרים. התרגומים הועלו ככתוביות לסרטונים גם בידי עינבל לקס-פרוינד, בר חופשי, זוהר אדרי, צליל רחמים ואחרים. תודה רבה מאד לרבים אחרים שסייעו במלאכה.
הסרטים מפורסמים מכוח החלטת בית המשפט המחוזי (26.2.16) שאפשרה “לפרסם את התיעוד הקולי והחזותי של חקירות [רומן זדורוב] (לרבות שיחותיו עם המדובב בתאו, הודאותיו, שחזור חקירתי וצילומיו בחדר החקירות” בהתבסס על “פומביות הדיון השיפוטי, חופש הביטוי, הצורך בשקיפות פעולותיה של הרשות החוקרת וזכות הציבור לדעת”.