לב-און, אזי. (2015). שיתוף ציבור דיוני (דליברטיבי) בישראל. בתוך מן, רפי, ולב-און, אזי (עורכים), דו"ח שנתי- התקשורת בישראל 2014: סדרי יום, שימושים ומגמות, עמ' 50-69. אריאל: המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה. Deliberative public engagement in Israel. Inside: Annual Report: The Media in Israel 2014: Agendas, Uses and Trends [Hebrew]

בשנים האחרונות גובר העניין הציבורי בשיתוף אזרחים בקבלת החלטות ציבוריות. תהליכים רבים שבהם משתפים ציבור רחב בקבלת החלטות התקיימו מאז תחילת שנות האלפיים ביזמת גופים ממשלתיים, עירוניים ואחרים. למרות הארגון המורכב וההשתתפות הרבה, נראה כי תהליכים רבים אינם זוכים לפרסום רחב לקראת קיומם או לתיעודמפורט אחריו. כמו כן לא קיים עדיין מסמך המספק תמונה מקיפה של התהליכים משתפי הציבור שנערכו בשנים האחרונות, תוך מיקוד במטרותיהם, התנהלותם ותוצריהם. הפרק הנוכחי נועד למלא את הריק, והוא ממפה ומתאר בקצרה את תהליכי שיתוף הציבור הדליברטיביים בישראל בשנות האלפיים

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן