קול, עופרית, ולב-און, אזי. (2014). מקומן של רשתות חברתיות בתהליגי קבלת החלטות רכישה. דוח עבור משרד הכלכלה. Online Social Networks and Purchase Decision Making [Hebrew].

בסקירה זו נבדוק את תפקידן של הרשתות החברתיות בהחלטות רכישה צרכניות. אנו בוחנים את השינוי שעובר הצרכן בעקבות חדירתם של האינטרנט בכלל והרשתות החברתיות בפרט, את תהליך קבלת ההחלטות שלו ואת דרכי ביצוע הרכישות, באופן מקוון או לא מקוון. הסקירה מורכבת מארבעה פרקים. בפרק הראשון נסקרות פלטפורמות המדיה החברתיות המובילות בעולם ובישראל. בחלק השני נסקרים תהליכי קבלת החלטות צרכניות תוך דגש על השינויים שהאינטרנט, ובמיוחד הרשתות החברתיות, מחולל בתהליכים הללו. החלק השלישי מתמקד בשתי תופעות אשר הרשתות החברתיות מדגישות: מעורבות רגשית בתהליך הצרכני, ותקשורת מפה לאוזן. בפרק הרביעי מוצגות תוצאות מחקרים על פעילויות צרכניות ואחרות בפלטפורמות המדיה החברתית בישראל.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן