לב-און, אזי. (2014). קהילות ידע של משרד הרווחה: שימושים והשפעות. דוח עבור משרד הרווחה. Communities of Practice of the Ministry of Social Services: Usage and Impact [Hebrew]

דוח זה סוקר את פעילות קהילות הידע של משרד הרווחה, ואת השפעתן הנתפסת על המשתמשים. במסגרת הדוח נעשה שימוש בארבע שיטות מחקר: ראשית, נותחו נתוני השימוש בקהילות לצורך הפקת סטטיסטיקות כלליות על התנהלות חברי הקהילות וענני מילים אשר מתארים את שכיחויות המילים הנפוצות בהודעות הקהילות השונות. כמו כן, נותחו כלל ההודעות ב 11- קבוצות דיון נבחרות באמצעות ניתוח תוכן כמותי. בנוסף על כך נעשו ראיונות עם 71חברי קהילה ומנהלים, וכן בוצע סקר בקרב חברי הקהילות, לצורך השלמת אחד הפרקים.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן