לב-און, אזי (עורך, 2015). קהילות מקוונות. תל אביב: רסלינג. Online Communities [Hebrew]

מטרת הספר היא להציג לחוקרים ולקהל הרחב המתעניין בנושא, לראשונה בשפה העברית, אוסף מאמרים פרי עטם של חוקרים ישראלים העוסקים בקהילות מקוונות ובסוגיות כגון מבנה הקהילות ותפקודן, שימושים וסיפוקים שנגזרים מחברות בקהילה וכן סוגיות מתודולוגיות הכרוכות בחקר הקהילות המקוונות

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן