לב-און, אזי. (2010). תפקודי מדיה חדשים בשעת חרום: המקרה של מלחמת לבנון השניה. תל אביב: מכון הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה. New Media Uses in War Time: The Case of the Second Lebanon War [Hebrew]

במסגרת המאמר אבחן ואנתח את שימושי האינטרנט ההשתתפותיים בזמן מלחמת לבנון השנייה. אסכם את המאמר בדיון בממצאים ובהמלצות לגבי אופנים לניצול יתרונותיו של האינטרנט לגיוס הציבור ולהנעתו בשעת חירום. מתוך סדרת “התקשורת במלחמת לבנון 2006” של מכון הרצוג

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן