Lev-On, Azi. 2016. The anti-social network? Portraying social media in wartime. Net Magazine. www.isoc.org.il/magazine/magazine16_1.html (Hebrew: הרשת הלא חברתית? מסגור פייסבוק בעיתונות המרכזית במבצע צוק איתן).

הרשתות החברתיות המקוונות הן מציאות יום-יומית בחייהם של מאות מיליוני בני אדם ברחבי העולם. אולם קיים ריק מחקרי בנוגע לאופני הייצוג של הרשתות החברתיות בתקשורת המרכזית. המחקר הנוכחי ממלא ריק זה באמצעות ניתוח תוכן כמותי של האייטמים החדשותיים אשר כללו התייחסות לרשתות החברתיות ופורסמו בששת העיתונים המודפסים בישראל במהלך מבצע צוק איתן בקיץ 2014. מניתוח התוכן עולה שהעיתונות מסגרה את הרשתות החברתיות בראש ובראשונה כמרחבים להבעת דעה וזירות שיח, ובעיקר כפלטפורמה לשיח שנאה והפצת שמועות ומידע לא מאומת. תמות בולטות נוספות הציגו את הרשתות החברתיות כערוצי תקשורת אלטרנטיביים מצד פוליטיקאים וסלבריטאים המתקשרים באמצעותן ישירות עם קהליהם, וכזירות דיפלומטיה ציבורית. בניגוד למחקרים קודמים שבהם נבדקו מסגורים תקשורתיים של הרשתות החברתיות, במחקר הנוכחי נמצאו ייצוגים מועטים בלבד של הרשתות החברתיות ככלים לארגון פעולה קולקטיבית ולהיכרות עם האחר

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן