לב-און, אזי, בריינין, אסתר, אבו-קשק, האמה, זילברשטיין, טניה, שטיינפלד, נילי, ונעים, סיגל. (2019). מצמצמים את הפער: אפיון המשתתפים והשפעות בטווח הקצר והארוך של ההשתתפות בתוכנית להבה (לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית). דוח עבור משרד המדע (134 עמ').

תכנית להבה היא הגדולה בישראל לגישור על אי-השוויון הדיגיטלי. במסגרת המחקר נסקרה הספרות אודות משתנים הקשורים לאי-השוויון הדיגיטלי ותכניות המיועדות לגישורו, נבדקו המאפיינים של הפונים למרכזי להבה (פרק 3), וכיצד המשתתפים נתרמים מהפרויקט בטווח הזמן הקצר (פרקים 4 ו-5). כמו כן נבדקו התפיסות של המשתתפים שסיימו את הקורס לפני שנה ומעלה, אודות התרומה של הקורס במגוון היבטים (פרק 6)

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן