Lev-On, A. (2023). The Murder of Tair Rada and the Roman Zadorov Affair: Establishment, Justice, Citizens and Social Media. Yedioth Books (520pp). (Hebrew: רצח תאיר ראדה ופרשת רומן זדורוב: ממסד, צדק, אזרחים ורשתות חברתיות)).

ספרו החדש של פרופ’ אזי לב-און, “רצח תאיר ראדה ופרשת רומן זדורוב: ממסד, צדק, אזרחים ורשתות חברתיות” יצא בהוצאת ידיעות ספרים. הספר כולל ניתוח מעמיק של רצח תאיר ראדה ופרשת זדורוב, ושל הפעילות הציבורית (במיוחד הדיגיטלית) למען צדק לזדורוב כמקרה בוחן לסביבות תקשורתית העכשווית בהן מתקיימים דיונים ציבוריים בסוגיות של חוק ומשפט. בספר נטען שהאקטיביזם הדיגיטלי למען צדק לזדורוב תרם מצד אחד להפצה של שמועות וקונספירציות, הכפשות והטרדות של חפים מפשע, ומצד שני סייע להשארת הפרשה במודעות הציבורית, תרם לשינויי דעות ועמדות, והביא לגילויים של מספר פעילים- שתרמו משמעותית להחלטה לקיים משפט חוזר, ולזיכוי שבסופו. באתר “עברית” ניתן למצוא מידע על הספר, ושני פרקים פתוחים לקריאה: https://www.e-vrit.co.il/Product/28604

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן