Deliberation

שיתוף ציבור דיוני בישראל

שיתוף ציבור דיוני בישראל בשנים האחרונות גובר העניין הציבורי בשיתוף אזרחים בקבלת החלטות ציבוריות. תהליכים רבים שבהם משתפים ציבור רחב בקבלת החלטות התקיימו מאז תחילת

Read More »
דילוג לתוכן