PUBLICATIONS

פייסבוק במחאה- ראיונות

ככל שחולפות השנים מאז הקמתה נדמה שפייסבוק זוכה למקום מרכזי בשיח על ההשפעות החברתיות והפוליטיות של הטכנולוגיה. יחד עם זאת, כמעט ואין שום התייחסות מחקרית

Read More »

קהילות מקוונות

קהילות מקוונות מטרת הספר היא להציג לחוקרים ולקהל הרחב המתעניין בנושא, לראשונה בשפה העברית, אוסף מאמרים פרי עטם של חוקרים ישראלים העוסקים בקהילות מקוונות ובסוגיות

Read More »
דילוג לתוכן