למחרת זדורוב הוער בשעה שבע בבוקר, ובשעה שמונה הוצא מהתא והובא לתחנת קצרין, בה שהה  עד שנחקר- מעט אחרי השעה 13.00. חלקה הראשון של החקירה נערך ברוסית.[1] החוקר חזר ואמר שיש לזדורוב חלון הזדמנויות לא גדול להודאה ממנה יוכל להפיק תועלת, ושעליו לנצל אותו כשניתן.[2] החוקר רפ”ק סטריז’בסקי טען מספר פעמים שהתיק סגור מבחינת המשטרה, ושבנוסף לראיות המפלילות, זדורוב יכול “לחכות להפתעות” בהקשר לממצאים ביולוגיים שיוכלו לשמש כנגדו.

רפ”ק יורם אזולאי הצטרף לחקירה ומסר לזדורוב שקיים, כביכול, מומחה לרענון זכרון בשם בוריס (שבפועל לא היה קיים), שאמור להגיע ולעזור לזדורוב להיזכר בהתרחשויות שהובילו לרצח שאינו זוכר.[3] זדורוב הסכים והביע עניין לרענן את זכרונו ולקבל טיפול כדי שלא יקבל “בלק אאוט” בעתיד, ליד אשתו ובנו.[4]

עד להגעתו-לכאורה של בוריס, רפ”ק אזולאי הציע שזדורוב ינסה להיזכר בהתרחשות ביום הרצח עד ש”איבד את זכרונו”. הוא חזר עם זדורוב לאירוע עליו סיפר יום קודם, בו תקף את אחיו, ושאל אם זכר באיזה אופן האח הכעיס אותו. כשזדורוב סיפר לו, טען רפ”ק אזולאי שלפי אותו הגיון עליו לזכור גם את מפגשו עם המנוחה, שקדם לאיבוד הזיכרון.[5] כך זדורוב החל להיזכר, לדבריו, בפרטי מפגשו עם תאיר.[6] בכל פעם שזדורוב טען שאינו זוכר מה ארע, החוקרים “בנו” איתו את הזכרון ודחו את ה”בלק אאוט” בעוד רגע, או שהבטיחו לו שבקרוב יגיע בוריס כדי לרענן את זכרונו.[7] בסיום תהליך זה, סיפר זדורוב את השתלשלות הרצח.

זדורוב סיפר שחזר לבית הספר עם הדבק והשאיר אותו במקלט, ואז עלה להכין קפה בחדר המורים.[8] הוא הבחין בתאיר במדרגות, בכיוון הקומה השניה. כשקיללה אותו, עלה בעקבותיה ונכנס אחריה לשירותי הבנות.[9] בתוך השירותים תאיר עמדה תחילה בין התא הראשון לתא השני.[10] כשהיתה ליד התא השני, בטרם הספיקה להיכנס אליו, הוא שלף את הסכין היפנית שהיתה על חגורתו, וזינק לעברה.[11] תאיר ניסתה להיכנס לתא השני ולא הספיקה לפתוח את הדלת, ואז תקף אותה בסכין.[12] כלומר, לעדות זדורוב, הוא תקף אותה מחוץ לתאים. בהמשך לכך, שאלו אותו החוקרים אזולאי וסשה “מה עשית בתוך ה.. במספר שתיים, בזה, בתא, מה שאתה מספר…”.[13] מאותה נקודה, זדורוב החל למקם את הרצח בתוך התא. לעדותו, תאיר עמדה כלפיו עם הפרופיל- ולא עם הפנים או הגב, אך הוא התקשה להיזכר האם מדובר בצד ימין או שמאל. הוא הדגים על החוקרים את אופן עמידתה ומיקומו ביחס אליה.[14]

 

נושא נוסף, שקיבל במה גם בפסק הדין,[15] הוא העובדה שזדורוב מעולם לא ציין שחתך את תאיר בחזה, אך לאחר שהחוקר שואל את זדורוב: “תיזכר עכשיו…יכול להיות היא עומדת ככה, ואתה עושה ככה מאחורה?…ככה? דוקר לה בחזה?”,[16] כשהוא מעמיד את זדורוב מאחוריו, ומדגים שיסוף גרון מאחור ופגיעה בחזה. זדורוב החל מעתה ואילך לטעון שפגע לתאיר גם בחזה. לכן, בית המשפט לא החשיב את הכרת החתך בחזה כפרט מוכמן.

זדורוב טען שחתך את גרונה של תאיר פעם אחת, כשהוא משסף את הגרון עד אמצעו,[17] בהנפה נוספת של הסכין ניסה לפגוע בלב, ואז פגע בה בחזה, ויתכן שגם מתחת למותן.[18] מנתיחת הגופה עלה שתאיר לא נחתכה במותן,[19] והחוקרים מבקשים מזדורוב להיזכר שוב. זדורוב משנה את תשובתו, ואומר שפגע לה בגב התחתון. אך גם כאן תאיר לא נפגעה. החוקר, שמכוון לכך שזדורוב יספר על החתך הייחודי בפרק ידה השמאלית של תאיר, רומז לזדורוב: “תנסה להיזכר מתי זה קרה. אחרי? תוך כדי? אחרי?”.[20] זדורוב לא מבין את הרמז העבה, ומציין שוב שפגע במותן של תאיר.[21] כשנשאל האם פגע במקומות נוספים בגופה, הוא ציין שפגע בגב ידה הימנית כשניסתה להתגונן מהסכין (מדגים על גב היד).[22]

גרסתו של זדורוב מהחקירה ב-19.12.2006 תואמת בעיקרון את הגרסה שמסר למדובב יום קודם לכן, במספר הבדלים: זדורוב עמד בפני החוקרים על הטענה שביצע את הרצח במצב בלק-אאוט (ולכן השמיט פרטים שסיפר למדובב שאינם מתיישבים עם טענת הבלק-אאוט, כניקוי והעלמת ראיות הקשורות לרצח); זדורוב הדגים בתא המעצר חיתוך של צידו הימני של צוואר המדובב, ובחקירה הדגים חיתוך של צידו השמאלי של צוואר החוקר (לאחר מכן שינה את גרסתו והעמיד את החוקר כפי שעמד המדובב); זדורוב הדגים על ארתור שתי אבחות סכין, ובחקירה הדגים הנפה אחת; בהדגמה למדובב, זדורוב עמד במרחק מסוים ממנו, אך בהדגמה לחוקרים, הוא עומד כמעט צמוד אליהם.

יצוין שמצפייה בסרטוני הוידאו של חקירה זו, עולה שבהחלט יתכן שחלק ניכר מהפרטים בהודאתו של זדורוב, ובפרט מספר פרטים שהוכרו על ידי בית המשפט כמוכמנים, נובע מהנחיית החוקרים. למשל, כשנתבקש על ידי החוקרים לסמן על גופם באיזה מקומות פגע בתאיר, לעיתים קרובות חזרו החוקרים שוב ושוב על השאלה “האם אתה בטוח?” ויתכן שזדורוב הבין מכך שעליו לשנות את גרסתו עד שיניח את דעתם. גם כשצייר את האופן שבו עמדה בשירותים, נשאל שוב ושוב על ידי החוקרים האם הוא בטוח והאם יש אפשרויות נוספות, עד שהגיע לאופציה שלדעתו סיפקה אותם. להלן דוגמאות בולטות:

 • מיקום השרותים: בחקירות החוקרים שואלים את זדורוב שוב ושוב אם היה ב”קומה השניה למעלה”. בשחזור, זדורוב מתעתד לעלות לשירותים שמעל זירת הרצח, במקום לעצור בשירותי הבנות בקומה הנכונה, עד שעוצרים אותו השוטרים, והוא מבחין בדלת חדר השירותים הנכון (פרט מוכמן א’).
 • מצב דלת התא בזמן הרצח: באחת מההדגמות, החוקר מעמיד את זדורוב מחוץ לחדר החקירות, כשחדר החקירות מדמה את תא הרצח, וכשהדלת פתוחה, ואף דוחף פיזית את זדורוב לעמוד “במקום הנכון”– מחוץ לתא בצמוד לדלת הכניסה.[23] בשחזור, זדורוב יחקה זאת במדויק.[24]
 • מיקום המנוחה בתוך התא זמן הרצח: כשנשאל היכן דקר את תאיר בתוך השירותים, זדורוב מסר תחילה שתקף אותה בין התא הראשון לשני. בהמשך אמר שהרצח אירע קרוב לתא 2, ולאחר השאלה של החוקר סשה: “בתוך תא 2, מה שאתה מספר..”,[25] החל לטעון שרצח אותה בתא השני (פרט מוכמן ב’).
 • אופן היציאה מהתא: בגרסה הראשונית שמסר, זדורוב כלל לא סיפר שסגר את דלת התא לאחר הרצח. רק בעקבות רמזי החוקרים שינה את גרסתו וסיפר שלאחר הרצח סגר את הדלת.[26] ובפרט, טען שלאחר הרצח הוא יצא מהתא ונעל את דלת התא מבחוץ, בעזרת הסכין, כדי שיחשבו שהתא תפוס.[27] יצוין שצידו החיצוני של מנעול התא היה שחוק, וכלל לא ניתן היה לנעול אותו מבחוץ בעזרת סכין. בצאתו מחדר השירותים סגר את הדלת עם המרפק.[28] בהמשך מסר החוקר סשה לזדורוב מפורשות שתאיר נמצאה כשהדלת היתה נעולה (פרט מוכמן ה’).[29] בהמשך נשאל שוב לגבי מעשיו לפני היציאה מהתא והאם עשה משהו עם האסלה, טיפס או עבר למקום כלשהו. זדורוב השיב בשלילה.
 • הדם בשירותי הבנים: תחילה, זדורוב העיד שראה את טיפות הדם כשבוע לפני הרצח. בהמשך לתרגיל החקירה בנוגע להימצאות דם של המנוחה על כליו, החל זדורוב לטעון שראה את הדם ביום הרצח, וכנראה נגע בו בטעות, וכך הגיע אל כליו. בהודאתו, טען שהדם שהיה בשירותי הבנים טפטף מהסכין שבאמצעותה רצח את תאיר (פרט מוכמן י’).

זדורוב מסר שלאחר הרצח נפלה המנוחה בתא השני, במקום שמתואר על ידו “בין האסלה ובין הקיר”, כשבתחילה טען שנפלה בצד ימין של האסלה (לעיני המביט מבחוץ), ובהמשך תיקן שנפלה בצד שמאל, וצייר את מקום נפילתה.[30] לדבריו, הדם התיז על דלת תא 2 ועל רצפת התא.[31] לאחר הרצח הוא ירד לשירותי הבנים, לדבריו, שטף את הדם מידו ומהסכין,[32] והלך להכין קפה בחדר המורים.[33] הוא המשיך לעבוד עד סוף היום. במהלך העבודה הוא שבר את להב הסכין, כהרגלו, והשליך אותו לערימת הזבל שבכניסה למקלט. את המכנסיים השאיר בתיק שבמקלט, לקח אותם לביתו ביום שישי וזרק אותם.[34] עוד טען שכששב הביתה חש עייפות גדולה והקדים לשכב לישון, ושבימים שחלפו לא היה מודע למעשיו, ונזכר בהם רק אתמול, בעקבות השיחה עם הפסיכיאטר.[35]

זדורוב תיאר את תאיר כלא גבוהה, שערה בצורת צמה מגולגלת בלי גומי, לבשה מכנסי ג’ינס כחולים, ונעלה נעלי ספורט בצבעי לבן ושחור או אפור ושחור, וכן חולצה בצבע ירוק או בהיר.[36] אציין שלבושה של תאיר בפועל (ראו פרק 1) היה רחוק מכפי שתואר בידי זדורוב. זדורוב ציין שלא התכוון לרצוח דווקא את תאיר, ושבמקומה יכול היה לרצוח כל אחד אחר, בן או בת. כן ציין שרק לאחר שסיים להודות ברצח לפרטי פרטים, הבין את משמעות מעשיו. ועדיין, סיפר שהוא נזכר בקטעים מסוימים של ההתרחשות, אך לא בתמונה המלאה.[37]

ההמתנה בין החקירה לשחזור

לאחר שזדורוב סיים להודות ברצח, הוא נשאל האם הוא מסכים לשחזר אותו. הוא הסכים, אך העדיף שהשחזור לא יתבצע בבית הספר מול המצלמות. לאחר שהחוקר רפ”ק סטריז’בסקי הסביר שהדבר אינו אפשרי ושהוא ילווה בידי החוקרים בלבד, זדורוב הסכים.[38]

במהלך ההמתנה לשחזור, הביע זדורוב חשש שתוכנו יועבר לאמצעי התקשורת, וחזר וטען שלמרות שביצע את הרצח, אינו זוכר אותו לפרטיו. החוקר רס”ר יוסי זמואלסון הסביר לזדורוב שהשחזור חשוב כדי לוודא שהוא אכן ביצע את הרצח, ושהחוקרים אינם רוצים שאדם חף מפשע יודה תחת לחץ במה שלא עשה; אדם כזה לא יידע כיצד לשחזר כשיגיע לזירת הרצח. הוא הרגיע את זדורוב והנחה אותו לשחזר את הפרטים שזכורים לו, וזדורוב הסכים.[39]

השחזור נוהל בידי מפקח אנטולי שקלאר, קצין חקירות מתחנת חדרה, שנבחר בידי נצ”מ אבי שי, קצין האח”מ המחוזי, בשל שליטתו בשפה הרוסית והעדר מעורבות בחקירה והיכרות עמה.[40] השחזור התעכב כי החוקרים חיכו ששקלאר יגיע מחדרה.[41] ב-18:22 הופסקה ההקלטה ועד היציאה לשחזור זדורוב לא נחקר אלא ישב עם הבלשים בציפייה לצאת אליו.[42] במהלך ההמתנה ליציאה לשחזור, למרות שהוכרז על סיום החקירה וההקלטה הסתיימה חזר רפ”ק סטריז’בסקי לחקור את זדורוב, ובמזכר שרשם על אותה חקירה רשם ששאל אותו אם יש לו מה להוסיף לגבי מעשיו בתא השירותים (נזכיר שבסוף החקירה שאל אותו אם עשה משהו עם האסלה, טיפס או עבר לאנשהו, אך זדורוב הכחיש). לדבריו זדורוב השיב שיתכן שעלה על האסלה כדי להסתכל מחוץ לתא לפני שיצא ממנו, אולם אינו זוכר זאת בוודאות.[43] בהמשך, בסביבות 19:10, ביקש זדורוב לדבר עם רפ”ק סטריז’בסקי בארבע עיניים. סטריז’בסקי מסר שזדורוב נראה רועד ובוכה, ואמר שלא רצח את המנוחה אך ראה את גופתה, וניגב דם עם נייר טואלט.[44] בעקבות השיחה הוכנס זדורוב לחדר החקירות, וההקלטה חודשה.[45]

בחדר החקירות ישב זדורוב בחברת הבלשים, ובהמשך נכנס רפ”ק יורם אזולאי והתיישב לידו.[46] רפ”ק אזולאי אמר שהחוקרים יודעים כל מה שהתרחש, ושזדורוב ירגיש טוב יותר אם יתנקה מאשר שיחזור לאחור. זדורוב שאל את רפ”ק אזולאי האם הוא רוצה להבין כיצד ביצע את הרצח (“אתה רוצה מבין מה אני עושה רצח כזה? אתה רוצה מבין מה אני רצחתי ילדה?”), ורפ”ק אזולאי אישר. זדורוב הסכים, אולם הוסיף שאינו יודע “איך זה היה”. רפ”ק אזולאי השיב שיספר מה שסיפר בחקירה. זדורוב הסכים.[47]

רפ”ק יורם אזולאי נעדר מהחדר דקה וחצי בה נשאר זדורוב שוב עם הבלשים, שהמשיכו להרגיעו ולדבר על ליבו שמוטב לו להתנקות.[48] עם שובו של רפ”ק אזולאי פנה אליו זדורוב וביקש להתנצל בפני רפ”ק סטריז’בסקי. זדורוב הסביר בתנועות ידיים שפחד, והבטיח ש”יהיה עד הסוף”.[49] לאחר שהוצא זדורוב מהמשרד בו נחקר בדרך לשחזור, פגש את רפ”ק סטריז’בסקי במסדרון, התנצל על דבריו הקודמים, ואמר שאכן רצח את המנוחה וניסה להציל את עורו.[50]

לאחר הגעת שקלאר, קצין החקירות שניהל את השחזור, החל השחזור. בתחילת השחזור מצולמים זדורוב ושקלאר בתחנת גולן, כששקלאר מזהיר את זדורוב ומחתים אותו על הסכמתו לשחזור בשפה הרוסית. ההקלטה מופסקת ב-19:18 לצורך הסעת זדורוב לבית הספר,[51] ומתחדשת בכניסה לבית הספר ב-19:32. שקלאר העיד שלא התקיימה שיחה עם זדורוב במהלך הנסיעה.[52] כיוון שלא היתה מחלוקת שזדורוב ידע היכן ממוקם בית הספר, ובשל נוכחות התקשורת בסביבה, הובל זדורוב עד בית הספר בניידת סיור, והשחזור החל בפתח בית הספר.[53]

זדורוב הוצא לשחזור כשהוא כבול לבלש רס”מ ראובן אזולאי, שהעיד שמעולם לא היה בתוך בית הספר ולא ידע היכן נמצאת הזירה.[54] השחזור נערך בפיקוח נצ”מ אבי שי, שליווה אותו לעיתים ממרחק של מספר מטרים, ולעיתים באופן צמוד עם קצין אח”מ גליל, והתערב בנקודה מסוימת (הדגמת יציאת זדורוב מהתא שתידון בהמשך). בשחזור נכחו גם כוחות אבטחה, וצוות מעבדה ניידת שתיעד אותו בוידאו.

המשתתפים בשחזור- שקלאר והבלשים הצמודים לזדורוב- העידו, כפי שעולה גם מהקלטת, שזדורוב הוביל את השחזור וקבע את מסלולו (למעט העיכוב לצורך מציאת מפתח לאזיקים), מהמקלט בו עבד, דרך הזירה, ומשם לשירותי הבנים.[55] בתום השחזור התבקש זדורוב בידי נצ”מ אבי שי לשוב לזירה ולהדגים את יציאתו מהתא. עם תום השחזור בבית הספר, בשעה 20:15,[56] ההקלטה מופסקת ומתחדשת בשעה 21:30 בתחנת קצרין,[57] שם מאשר זדורוב בחתימתו שצפה בסרט השחזור ושהסרט מכיל תיעוד תקף של ההתרחשות.[58]

תוכן השחזור

בפתח השחזור, בשלב האזהרה בתחנה, ביקש זדורוב מיוזמתו להודיע לעורך דינו שהודה ברצח המנוחה “בלב נקי”,[59] והוסיף שהרגיש רע כיוון שעשה דבר שמעולם לא התכוון לעשות.[60]

עם הגעתו לבית הספר ביקש שקלאר מזדורוב לספר את שאירע. זדורוב תיאר ששמע מילדים בבית הספר, ובכלל בשנות שהותו בישראל, קללות והשפלות בשל מוצאו, ובכלל זאת קללות המופנות לאימו. כשהיה כבר עצבני ועלה להכין קפה, המנוחה קיללה אותו והוא התפרץ עליה ורצח אותה. זדורוב ציין שהוא “בקושי זוכר” את הרצח, ונזכר בקטעים מסוימים שלו.[61] בשלב זה, זדורוב אזוק ברגליו, בשתי ידיו וידו הימנית אזוקה לידו השמאלית של הבלש רס”מ ראובן אזולאי.

שקלאר ביקש מזדורוב להוביל אותו למקום בו ראה את תאיר לראשונה. זדורוב הוביל אותו למקלט 2 בו עבד לפני הרצח.[62] זדורוב הדגים שיצא מהמקלט והחל לעלות לכיוון חדר המורים. הוא עמד במפלס חדר המורים כשראה לראשונה את תאיר.[63] לאחר שתאיר קיללה את אימו ואת הרוסים ועלתה במדרגות, הוא עלה בעקבותיה, במרחק של 3-4 צעדים ממנה.[64]

 

בהגיעו לראש המדרגות, ביקש זדורוב מבת השירות שדימתה את תאיר לפנות ימינה- בכיוון הפוך מהכיוון אליו היה צריך לפנות כדי להגיע לזירת הרצח, כשפניו מועדות לעבר הקומה השניה, חצי קומה מעל זירת הרצח. בשלב זה ביקשו השוטרים מזדורוב לעצור כדי שיוכלו לפתוח את אזיקי הידיים שלו. זדורוב, שנבלם לפני שהספיק להמשיך ולעלות במדרגות, הסתכל לצדדיו וראה את דלת חדר השירותים ועליה שלט בעברית וברוסית לפיו השירותים מושבתים ואת סימני מעבדת ט.א על הדלת. רק אז פנה לשירותי הרצח.[65]

זדורוב הגיע לפתח חדר השירותים, וביקש מבת-השרות שדימתה את תאיר להתקרב לתא 2.[66] הוא תיאר את תאיר כנמוכה, בגובה 1.60-1.50 מ’, בעלת גוף חטוב, לבושה ג’ינס כחול כהה ונעלי ספורט בצבע לבן ושחור או אפור ושחור.[67] בהמשך מיקם את בת השרות בתוך תא 2, כשפניה אל הקיר המפריד בין תא 1 לתא 2 (הקיר המערבי).[68] אז סיפר זדורוב ששלף את הסכין היפנית שבחגורתו ופגע במנוחה בתוך התא. במהלך השחזור, זדורוב הדגים את ביצוע הרצח שלוש פעמים: בפעם הראשונה בתוך התא,[69] אז לא הצליח יכול לשחזר במדויק כיוון שעדיין היה אזוק בידו הימנית לרס”מ אזולאי; בפעם השניה מחוץ לתא עם אזיקי רגליים ואזיקים המחברים אותו לשוטר;[70] ובפעם השלישית בתוך התא עם אזיקי רגליים בלבד, לאחר שהוסרו האזיקים המחברים אותו לשוטר.[71] לאחר ההדגמה השלישית, הוחזרו האזיקים המחברים אותו לשוטר. בכל הפעמים הדגים זדורוב שחתך את גרונה של תאיר, ושהרימה אגב כך את ידה הימנית, והסכין פגע בידה הימנית, וכן בחזהּ. זדורוב טען שלא זכר במדויק את מספר הנפות הסכין שפגעו בתאיר, והעריך שמדובר בשתיים עד ארבע הנפות. עוד סיפר שתאיר לא נאבקה בו ולא צעקה, ומילתה האחרונה היתה “אמא”. הוא אמר שראה בפניה את פניו של בנו.[72]

זדורוב תיאר שתאיר נפלה לאחר הרצח בתוך התא, כשהיא שוכבת על הרצפה בין האסלה לקיר המפריד בין תא 2 לתא 3, ופניה פונות לתא הראשון. זדורוב הדגים את מיקום ותנוחת ראשה של תאיר.[73]

במהלך השחזור בתא, אמר זדורוב שנזכר שלאחר שרצח את תאיר הוא נעל את דלת התא מבפנים, ויצא “מלמעלה”.[74] זדורוב התבקש להסביר כיצד יצא מהתא, והדגים שעלה על האסלה, נתלה בזרועותיו על הדפנות העליונים של קירות התא, ואז לדבריו קפץ מעל הדלת (אולם לא הדגים בפועל כיצד קפץ). בהמשך ניגב את סף הדלת עם חולצתו.[75]

זדורוב הדגים שלאחר הרצח הוא סגר את הדלת הראשית של חדר השירותים.[76] הוא סיפר שהבחין בדם על הסכין שבידו, והוביל את החוקרים לשירותי הבנים הנמצאים שני גרמי מדרגות מתחת לשירותי הבנות ובקרבת מקלט 2 בו עבד, והראה כיצד שטף את ידיו ואת להב הסכין.[77] לאחר מכן סיפר שהלך לחדר המורים והכין לעצמו קפה, ולאחר ששתה את הקפה חזר לשירותי הבנים לעשות את צרכיו וראה טיפות דם שטפטפו מידו על רצפת השירותים. אז חזר למקלט 2 והמשיך בעבודתו.[78]

זדורוב הוסיף וסיפר לשקלאר, בדומה למה שסיפר בחקירה, שהמשיך לעבוד לאחר הרצח עם הסכין, ותוך כדי עבודה שבר את הלהבים וזרק אותם לפסולת הקרמיקה ליד דלת המקלט. בסוף יום הרצח השאיר את הבגדים וכלי העבודה בתיק שבמקלט, אותו לקח לביתו ביום שישי, אז זרק את המכנסיים לפח שליד ביתו. זדורוב סיפר גם על האירוע בו תקף את אחיו, ועל השיחה עם ג’נאח לאחר הרצח, בה שאל אותו האחרון על השירותים והאסלה. הוא הוסיף שלא הכיר את המנוחה ובמקומה יכול היה להיות גם ילד אחר אילו היה מקלל אותו, ורק עכשיו הבין שביצע רצח.[79]

בסיום השחזור ביקש נצ”מ אבי שי שזדורוב יחזור לשירותים וידגים כיצד קפץ מעבר לדלת (כזכור, במהלך השחזור סיפר כיצד עשה זאת, אך לא הדגים בפועל).[80] זדורוב הביע ספק שיצליח לחזור על המעשה. בהנחיית נצ”מ שי הוסרו אזיקי הידיים והרגליים שלו, כדי לאפשר לו תנועה חופשית. זדורוב נכנס לתא, נעל את הדלת מבפנים, עלה על האסלה, שם ידיו על דפנות התא וקפץ מעל הדלת.[81] חשוב לציין שזדורוב שחזר שקפץ מעל הדלת לחלל השירותים, ולא לתא הסמוך.

 

לאחר סיום השחזור חזר זדורוב לתחנת המשטרה, שם נשאל שאלות משלימות. כיוון שנמצאו שערות של המנוחה בזירה, נשאל זדורוב האם תפס בשערהּ של תאיר בזמן הרצח. זדורוב השיב תחילה בשלילה, ובהמשך טען שיתכן שעשה זאת. הוא ציין ששערהּ של תאיר היה מעל גובה המותניים ומגולגל לאחור.[82] הוא נשאל שוב על לבושה של המנוחה, ותיאר שלבשה מכנסי ג’ינס כחול כהה, סוודר בצבע כחול בהיר יותר מהג’ינס, ונעלי ספורט בצבע אפור ושחור, ולא ענדה עגילים או פירסינג. הוא לא ידע אם היה לה טלפון סלולרי (זו הפעם הראשונה שנשאל על כך).[83] זדורוב התבקש להדגים שוב כיצד תפס את המנוחה וכיצד רצח אותה,[84] ולתאר באיזה מצב היתה כשעזב את התא. זדורוב השיב שהיא שכבה כפי שהדגים בשחזור, אולם יתכן שעדיין היתה בחיים והצליחה לקום לאחר מכן.[85]

במקביל לשחזור, בשעה 20:00, שעת מהדורות החדשות המרכזיות בישראל, כינסה המשטרה מסיבת עיתונאים בקצרין במסגרתה הודיע ניצב דן רונן, מפקד מחוז צפון, שהרוצח הפוטנציאלי ביצע, הודה ושחזר את הרצח. ההודעה נכללה בכל מהדורות החדשות, למרות שהשחזור עוד לא הסתיים באותו זמן.[86]

בעיות בשחזור

לצורך שלמות הדיון אציין שבבית המשפט, ובכלל, נמתחה ביקורת רבה על השחזור בטענה שאינו הולם פרטים רבים מזירת הרצח:

 1. זדורוב טען שעלה בעקבות תאיר לשירותים. מספר עדי ראייה דיווחו שראו את תאיר בדרכה לשירותים, ואיש לא דיווח על אדם שעלה בעקבותיה.
 2. בשחזור נראה שזדורוב מתכנן להמשיך ולעלות לקומה שמעל לשירותי הבנות, ורק לאחר שעוכב נמלך בדעתו וכיוון לשירותי הרצח.
 3. זדורוב שחזר שביצע את הרצח כשדלת התא היתה פתוחה, והוא עומד מחוץ לתא. בפועל, לפי חוות דעת של מומחה ניתוח כתמי הדם של ההגנה, תום בבל, שנכללה בנספח לבקשה למשפט חוזר, בעת ביצוע הרצח דלת התא היתה סגורה לחלוטין. זאת, בשל המשכיות שמצא המומחה בין כתמי הדם שעל פנים דלת התא, משקוף התא הפנימי והקיר המפריד בין תא 2 לתא 1. כמו כן, העדר כתמי דם על המשקוף החיצוני של התא מעיד שהיה מכוסה בעת הרצח ע”י הדלת.[87]
 4. בדומה לחקירה שנערכה מוקדם יותר באותו היום, אין התאמה מלאה בין החתכים שהדגים זדורוב בשחזור לחתכים שנמצאו בפועל על גופתה של תאיר.

4.1 אמנם זדורוב שחזר את החתך בצווארה של תאיר, אך הדגים משיכת סכין אחת על צוואר המנוחה, בעוד שלפי חוות דעתו של ד”ר חן קוגל, בהמשך ראש המכון לרפואה משפטית, היו לפחות שלוש.[88]

4.2 זדורוב הדגים שחתך את תאיר בגב יד ימין, בעוד שבפועל נמצא חתך עמוק דווקא על אמת יד שמאל. כזכור, הפתולוג ד”ר זייצב טען בחוות דעתו שסביר שחתך זה בוצע לאחר מותה של תאיר, אולם לפי זדורוב החתך התבצע כתוצאה מהתגוננות המנוחה, ולא לאחר מותה. אציין שהחוקרים המשיכו והעלו את סוגיית החתך בחקירה מאוחרת יותר ב-21.12.2006 (ראו בהמשך).

4.3 בסנטרה של תאיר ובאצבעותיה נמצאו מספר חתכים, וגם להם אין ביטוי בשחזור.

4.4 על גופתה של תאיר נמצאו שני חתכים בחזה, ואילו זדורוב מתאר חתך אחד בלבד.

 1. בניתוח שלאחר המוות נתגלו בקודקוד של תאיר לפחות שבעה מוקדי דימום, שלחוות דעת הפתולוג יתכן שמקורם בחבלות קהות ישירות (מכות), או בלתי ישירות (נפילות). אולם השחזור לא מתייחס למכות בראש או לפעולה דומה, וכך גם כל הודאותיו של זדורוב.
 2. זדורוב שחזר שהשאיר את המנוחה על הרצפה, כשבפועל נמצאה על האסלה.
 3. זדורוב לא שחזר ניקיון כלשהו, של עצמו או של הזירה בעזרת נייר טואלט, אך בפועל נמצאו ונצפו ניירות טואלט עם כתמי דם בתא הרצח ובתא שלידו.
 4. זדורוב שחזר שיצא מהתא דרך הדלת, ולאחר מכן קפץ מעל הדלת והגיע לחלל השירותים. אך אופן יציאה זה אינו מתיישב עם העובדה שקיימות שלוש טביעות נעל זרות שמובילות לתא 3, ובנוסף נמצאו כתמי דם של תאיר על מתקן נייר הטואלט בתא זה. כן קיימות עדויות על דם, ניירות עם דם על הרצפה ובפח וכן דריכה בדם בתא 3, עובדות התומכות בכך שהרוצח עבר לתא השלישי לאחר הרצח (ראו פרק 1).[89]
 5. שחזורו של זדורוב אף אינו מתיישב עם עדויות של מספר תלמידות שדיווחו שהיו בשירותי הרצח סביב שעת הרצח המשוערת. אף אחת מהן לא דיווחה שראתה מישהו שדומה לזדורוב מגיע לזירה, נמצא בזירה או יוצא ממנה, ובאופן כללי לא דיווחה על נוכחות גברית בשירותי הרצח. יתרה מכך, אף אחת משתי הבנות שדיווחו ששמעו קול מתוך השירותים (לי לחיאני וספיר תירוש), לא דיווחה שהקול היה בעל מבטא רוסי.[90] אציין שזדורוב לא שחזר שבמהלך שהייתו בשירותים נכנסו בנות כלשהן, וממילא לא נשאל על ידן שאלות ולא השיב להן.

בית המשפט נדרש לאי-ההתאמות הרבות שבין השחזור למצב הזירה בפועל. בפסק הדין נקבע שמה שנדרש משחזור הוא לא התאמה מדוקדקת של כל אמירה וכל פרט למצב הזירה, אלא התאמה כללית בין התנהלות השחזור והפרטים שעלו בו, לבין התמונה הכללית של הזירה. פסק הדין בבית המשפט העליון ציטט את האמירה הבאה,[91]

די בכך שהמעיין בתמונה המורכבת מאבני תמונת ההרכבה הקיימות, אף שאינן מלאות, יוכל לקבוע בוודאות: אני רואה בית, אני רואה עץ, אני רואה שמיים. די בכך שבית המשפט הקובע את העובדות, אף שלא כל רכיביה של תמונת ההרכבה מצויים לנגד עיניו, יהיה מסוגל להרכיב את חלקיה המהותיים של התמונה, אף שלא את התמונה המלאה לפרטי פרטיה. אכן, התמונה אינה מלאה, אך היא תמונה מספקת.

בהתייחס לשלוש עקבות הנעל בדם שמובילות לתא שליד תא הרצח, אולם לא שייכות לנעליו של זדורוב, נכתב בפסק הדין בבית המשפט המחוזי ש”יכול ויהיו שאלות אשר לעולם תישארנה ללא מענה” (ראו פרק 4).[92]

 

[1] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 27-1. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(1), זמן קלטת: 32:47-00:00))https://youtu.be/5SOSTRm6t3g

[2] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 7-1. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(1), זמן קלטת: 7:46-00:00)) https://youtu.be/5SOSTRm6t3g

[3] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 27-28. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(1), זמן קלטת: 34:23-33:33)) https://youtu.be/5SOSTRm6t3g?t=2013

[4] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 35. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(1), זמן קלטת: 41.55-41.35)) https://youtu.be/5SOSTRm6t3g?t=2495

[5] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 43. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(1), זמן קלטת: 49.52-49.03)) https://youtu.be/5SOSTRm6t3g?t=2943

[6] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 43. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(1), זמן קלטת: 50:56-49:52)) https://youtu.be/5SOSTRm6t3g?t=2992

[7] לדוגמה: חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 48-49. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(1), זמן קלטת: 55.58-55.50)) https://youtu.be/5SOSTRm6t3g?t=3350

[8] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 44-43. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(1), זמן קלטת: 51:25-50:09)) https://youtu.be/5SOSTRm6t3g?t=3009

[9] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 50-44. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(1), זמן קלטת: 58:30-51:37)) https://youtu.be/5SOSTRm6t3g?t=3097

[10] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 68-67. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 19.49-19.30)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=1170

[11] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 68. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 20:07-19:50)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=1190

[12] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 71-70. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 21.59-22.40)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=1319

[13] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 97. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 31.31-31.05)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=1865

[14] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 71. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 23:15-22:49)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=1369

[15] תפ”ח 502/07, פסק הדין של בית המשפט המחוזי, עמ’ 327

[17] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 72, 83. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 37:16-36:44)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=2204

[18] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 98. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(3), זמן קלטת: 2:05-1:53)) https://youtu.be/s2H7adhCLEE?t=113

[22] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 100-99. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(3), זמן קלטת: 5:04-4:28)) https://youtu.be/s2H7adhCLEE?t=268

[25] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 97. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 31.31-31.05)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=1865

[26] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 87. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 44.40-43.09)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=2589

[27] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 89-87. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 45:23-44:11)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=2651

חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 108. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(3), זמן קלטת: 21:16-20:18)) https://youtu.be/s2H7adhCLEE?t=1218

[28] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 89. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 45:49-45:33)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=2733

[29] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 109. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(3), זמן קלטת: 22.48-22.36)) https://youtu.be/s2H7adhCLEE?t=1356

[30] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 109. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(3), זמן קלטת: 22:31-21:50)) https://youtu.be/s2H7adhCLEE?t=1310

סקיצה שצייר זדורוב במהלך החקירה, עם תרגום, 19.12.2006. (ת-188).

[31] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 81. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 34.33-34.06)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=2046

[32] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 78. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 30.30-30.26)) https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=1826

[33] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 102-101. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(3), זמן קלטת: 9:30-8:58)) https://youtu.be/s2H7adhCLEE?t=538

[34] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 117. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(3), זמן קלטת: 44.32-44.11)) https://youtu.be/s2H7adhCLEE?t=2651

[35] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-56, עמ’ 13. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (2)(2), זמן קלטת: 31:32-13:21)) https://youtu.be/EENr2MygY50?t=801

[36] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 67-66. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(2), זמן קלטת: 18:17-17:00))https://youtu.be/BWSFfXQRNDI?t=1020

[37] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-56, עמ’ 59-58. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (2)(2), זמן קלטת: 6:45-6:34)) https://youtu.be/EENr2MygY50?t=394

[38] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-56, עמ’ 22-21. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (2)(1), זמן קלטת: 43:19-42:51)) https://youtu.be/Vh0nFsIC4c4?t=2571

[39] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-56, עמ’ 21. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (2)(2), זמן קלטת: 1.12-1.04)) https://youtu.be/EENr2MygY50?t=64

[40] עדות נצ”מ אבי שי בבית המשפט (עמ’ 207-206 לפרוטוקול). עדות מפקח אנטולי שקלאר בבית המשפט (עמ’ 423-422 לפרוטוקול).

[41] עדות רפ”ק יורם אזולאי בבית המשפט (עמ’ 77 לפרוטוקול). עדות נצ”מ אבי שי בבית המשפט (עמ’ 206 לפרוטוקול). עדות רס”ל אבי אלוש בבית המשפט (עמ’ 791 לפרוטוקול).

[42] חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-56, עמ’ 52. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (2)(3), זמן קלטת: 23:33 ואילך)) https://youtu.be/Q8NI0OI-6O4?t=1413

[43] זכרון דברים, 19.12.2006. (ת-189). זכרון דברים, 19.12.2006. (ת-190). זכרון דברים, 19.12.2006. (ת-191). זכרון דברים, 19.12.2006. (ת-192).

[44] דיווחו של רפ”ק סטריז’בסקי על השיחה עם זדורוב אושר בזכרון דברים שנערך בידי רפ”ק יורם אזולאי, 19.12.2006. (ת-25(.

[45] עדות רפ”ק יורם אזולאי בבית המשפט (עמ’ 76 לפרוטוקול).

[47] זדורוב לפני היציאה לשחזור, 19.12.2006. (תמלול: נ-9, עמ’ 1-2. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (3), זמן קלטת: 3:50-2:30)) https://youtu.be/BnvIXq2xxP4?t=150

[48] בקטע מסויים של השיחה נפסק הקול למספר שניות. הבלש ראובן אזולאי שנכח בחדר העיד שלזכרונו אמר זדורוב בקטע זה שהוא בטוח ב-99% שרצח את המנוחה. עדות רס”מ ראובן אזולאי (עמ’ 713, 718-717 לפרוטוקול).

[49] זדורוב לפני היציאה לשחזור, 19.12.2006. (תמלול: נ-9, עמ’ 2. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (3), זמן קלטת: 5:43-4:13)) https://youtu.be/BnvIXq2xxP4?t=253

[50] דוחות של רפ”ק סטריז’בסקי: זכרון דברים, 19.12.2006. (ת-192). טיוטת הדו”ח זכרון דברים, 19.12.2006. (ת-191). וכן עדות רפ”ק סטריז’בסקי בבית המשפט (עמ’ 288 לפרוטוקול). זכרון דברים, 9.12.2006. (ת-25(

[51] טופס אזהרה והסכמה לשחזור ברוסית, 19.12.2006. (ת-359). טופס אזהרה והסכמה לשחזור בעברית, 19.12.2006. (ת-359א).

שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 1. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 2:45-0:00)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0

[52] עדות מפקח אנטולי שקלאר בבית המשפט (עמ’ 424 לפרוטוקול).

[53] עדות נצ”מ אבי שי בבית המשפט (עמ’ 207 לפרוטוקול). דו”ח פעולה, 19.12.2006 .(ת-97).

[54] עדות רס”מ ראובן אזולאי בבית המשפט (עמ’ 714-713 לפרוטוקול).

[55] עדות מפקח אנטולי שקלאר בבית המשפט (עמ’ 425 לפרוטוקול).

[56] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 14. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 40:08-38:41)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=2321

[57] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 15-14. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 45.32-45.07)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=2707

[58] דוח ברוסית עם תרגום לעברית, 19.12.2006. (ת-359).

[59] ברוסיה נהוג שמי שמודה “בלב נקי” מקבל התחשבות בעונשו. לדברי השופט דנציגר בעליון יתכן שהאמירה מרמזת על ציפייה להטבה בעקבות עריכת השחזור. (ע”פ 7939/10, פסק דינו של השופט דנציגר, עמ’ 86)

[60] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 1. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 2:03-1:20)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=80

[61] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 2. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 5:28-3:45)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=225

[62] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 3. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 8:30-6:40)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=400

[63] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 3. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 9:23-8:30)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=510

[64] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 3. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 10:04-9:24)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=564

[65] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 4. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 10.54-10.05)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=605

[66] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 4. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 11:35-10:55)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=655

[67] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 5. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 13.31-13.03)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=783

[68] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 6-5. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 16:10-14:45)) (לאחר הפסקה הנובעת מהמתנה למפתח האזיקים, ששוב אינו מתאים). https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=885

[69] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 6. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 16.50-16.10)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=970

[70] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 7. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 19:33-18:50)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1130

[71] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 8-7. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 22:00-20:50)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1250

[72] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 9. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 25:30-24:45)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1485

[73] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 6. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 17.55-17.50)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1070

[74] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 6. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 18:20-17:09)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1029

שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 9-8. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 23:15-22:04)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1324

[75] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 9. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 24:30-23:15)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1395

העובדה שזדורוב שחזר שקפץ מעל דלת התא, סותרת את מה שאמר בחקירתו בצהרי אותו יום, אז טען שלאחר הרצח יצא מתא הרצח וסגר את הדלת אחריו. מדוע שינה את גרסתו? הסבר אפשרי הוא, שבשלב מאוחר יותר של אותה החקירה, מסר לו החוקר סשה כעובדה שתאיר נמצאה כשדלת התא היתה סגורה (נעולה) [חקירת זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: נ-55, עמ’ 109. קלטת: ת-21 (מ”ט 172/06 (1)(3), זמן קלטת: 22.48-22.36))] https://youtu.be/BnvIXq2xxP4?t=1356

אולם, במהלך השחזור כשנכנס זדורוב לשירותים, גילה שמנעול התא הראשון שונה מהמנעולים בשירותי הבנים, שהכיר ועל בסיסם שיער שניתן לנעול מבחוץ, והניח שכל המנעולים בשירותי הרצח הם כמו המנעול שבתא הראשון. לכן, שיער שלא ניתן יהיה לנעול את תא הרצח מבחוץ, ונאלץ לשנות גרסה במהלך השחזור. הסבר זה נמסר על ידו בחקירתו מ-26.12.2006, ובהמשך נכלל בבקשה למשפט חוזר [בקשה למשפט חוזר, עמ’ 239 סע’ 314 (ג)]. אציין שידיעת זדורוב, לכאורה, את העובדה שלא ניתן לנעול את התא מבחוץ, הוגדרה בפסקי הדין המחוזי ובעליון כפרט מוכמן בעל משקל מכריע [פסק הדין במחוזי, עמ’ 333].

[76] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 10. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 27:05-26:57)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1617 (זדורוב מראה את סגירת הדלת באמת היד מבלי לגעת בה באצבעותיו)

[77] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 11-10. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 29:30-27:50)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1670

[78] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 12-11. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 32:09-29:30)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=1770

[79] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 14. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 37.47-37.07)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=2227

[81] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול משלים: ת-360, עמ’ 3-1. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 44:20-39:24)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=2364

[82] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 16-15. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 55:47-49:26)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=2966

[83] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 16. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 51:56-50:45)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=3045

[84] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 17-16. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 56:17-52:19)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=3139

[85] שחזור זדורוב, 19.12.2006. (תמלול: ת-27, עמ’ 17. קלטת: ת-26 (קלטת השחזור, זמן קלטת: 56.53-56.18)) https://youtu.be/mneqibJtqZ0?t=3378

[87] חוות דעת מומחה תום בבל,27.11.2017. תשובה לשאלה הראשונה.

[88] חוות דעת מומחה ד”ר חן קוגל, 28.6.2009. (עמ’ 7 פסקה אחרונה).

[90] עדות לי לחיאני, 7.12.2006. עדות ספיר תירוש, 7.12.2006. (ת-391). לחיאני מסרה ששמעה קול של בן שהתחזה לבת (בעדויות מאוחרות יותר דיווחה ששמעה קול של בת). תירוש דיווחה ששמעה קול של בת.

[91] ע”פ 7939/10, פסק דינו של השופט זילברטל, עמ’ 388.

[92] תפ”ח 502/07, פסק הדין, עמ’ 264.