ב-1.1.2007 נחקר זדורוב על ידי רפ”ק סשה סטריז’בסקי ורפ”ק יורם אזולאי בעניין ההודאה למדובב. באותו שלב זדורוב ידע ש”ארתור” היה מדובב משטרתי, אך לא ידע שתוכן שיחותיהם, לרבות הודאתו, הוקלט והוסרט. החוקרים נקטו בטקטיקה לפיה לא הטיחו בזדורוב את קיום ההקלטה, והחלו בכך שאמרו לו שארתור העיד שזדורוב הודה בפניו ברצח הילדה.[1] זדורוב השיב שארתור שיקר, ושלא אמר לו שרצח את הילדה.[2] זדורוב הוסיף שארתור לא איפשר לו לישון, והציק לו ללא הרף בשאלות האם רצח את הילדה, והוא הנהן בראשו כדי שיניח לו.[3]

החוקרים התעקשו שארתור סיפר בעדותו שזדורוב הודה בפניו ברצח בלחישות באוזנו. זדורוב עמד על טענתו שארתור משקר וממציא את הסיפור על מנת להשתחרר מהכלא, ושהוא רק הנהן בראש.[4] החוקרים אומרים לזדורוב שלדברי ארתור הוא אף הראה לו על הגרון, בדיוק כיצד בוצע הרצח. זדורוב מספר שהדגים לארתור שיסוף גרון כלשהו כיוון שרצה ללכת לישון, לאחר שארתור שאל אותו איך שיסף את גרונה של תאיר.[5]

החוקרים הבהירו לזדורוב שוב את גרסתו של ארתור (לפיה זדורוב הודה בפניו בלחש, הראה לו איך בוצע הרצח, ואמר בקול רם שהוא חף מפשע) ושאלו האם ארתור דובר אמת או משקר. זדורוב השיב שדברי ארתור הם “חצי אמת”. כשהחוקרים שאלו מה מדברי ארתור הם אמת, הודה זדורוב שכל דבריו הם אמת, ושהודה בפני ארתור ברצח, אך שיקר ולא ביצע אותו.[6]

זדורוב נשאל מדוע לא אמר מלכתחילה ששיקר לארתור והאשים את ארתור בשקר. הוא השיב שהחוקרים “לא שאלו אותו”, והאמת היא שהוא לא רצח את הילדה, ושיקר בהודאתו לארתור ולחוקרים כי פחד לקבל מאסר של 30 שנה, וחשב שאם יודה יקבל עונש של 15 שנה. החוקרים הטיחו בזדורוב שאיש לא הבטיח לו שישב 15 שנה, ושגם עונש של 15 שנה הוא כבד עבור רצח שלא ביצע.[7] רפ”ק אזולאי הוסיף ושאל מדוע זדורוב הודה בלחש ובקול רם אמר שלא רצח, אם מטרתו היתה שהחוקרים ישמעו את הודאתו והוא יקבל עונש של 15 שנה. באופן תמוה הקלטת נקטעת, ובתחילת הקלטת הבאה כבר מדברים על נושא אחר. אין תיעוד בחומר לתשובתו של זדורוב לשאלה.[8]

זדורוב נחקר גם על ממצאים שהתגלו במחשב שלו, שהשוטרים טענו שכוללים תמונות פורנוגרפיות של נערות צעירות, וחומר בנושא סכינאות.[9] זדורוב אישר שהוריד מהאינטרנט קבצים ובהם תרגילים של הקג”ב העוסקים בתקיפה בסכין ובנשק קר, הודה שנהג לגלוש לאתרי פורנו, אולם עמד על כך שלא צפה בתמונות של ילדות, שאינו פדופיל ושנטייתו המינית “נורמלית”.[10] לאורך החקירה, הציע זדורוב לחוקרים “לחפש את הרוצח האמיתי” ו”למצוא את הטרמפיסט השלישי”, כשהוא מכוון לפרסומים אודות חיפושי המשטרה אחר שלושת הנערים שנסעו בטרמפ.[11]

[1] עדות רפ”ק יורם אזולאי בבית המשפט (עמ’ 56 לפרוטוקול).

[2] חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (1), עמ’ 4-3. קלטת: ת-19א (מ”ט 1/07 (1)(1), זמן קלטת: 4:09-1:44)) https://youtu.be/VVXPoF7DLEI?t=104

[3] חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (1), עמ’ 5. קלטת: ת-19א (מ”ט 1/07 (1)(1), זמן קלטת: 5:39-4:55)) https://youtu.be/VVXPoF7DLEI?t=295

[4] חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (1), עמ’ 11-8. קלטת: ת-19א (מ”ט 1/07 (1)(1), זמן קלטת: 5:39-10:16)) https://youtu.be/VVXPoF7DLEI?t=339

[5] חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (1), עמ’ 17-15. קלטת: ת-19א (מ”ט 1/07 (1)(2), זמן קלטת: 9:37-8:25, 14:32-סוף))https://youtu.be/KGubu4ouZfQ?t=505 , https://youtu.be/KGubu4ouZfQ?t=872

[6] חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (1), עמ’ 20-18. קלטת: ת-19א (מ”ט 1/07 (1)(3), זמן קלטת: 12:20-9:57)) https://youtu.be/Q2U7SXDimAc?t=712

[7] חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (1), עמ’ 31-28. קלטת: ת-19א (מ”ט 1/07 (1)(4), זמן קלטת: 11:48-6:35))  https://youtu.be/O_qmqP1z5qM?t=395

[8] חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (1), עמ’ 34-32. קלטת: ת-19א (מ”ט 1/07 (1)(5), זמן קלטת: 0:40-סוף)) https://youtu.be/o7PwXJCgioI?t=40

[9] ראה הדיון בפרקים 1, 7 לגבי הממצאים במחשבו של זדורוב.

[10] חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (1), עמ’ 45-40. קלטת: ת-19א (מ”ט 1/07 (2)(1), זמן קלטת: 14:48-11:17)) https://youtu.be/GunkDg3hn7E?t=677

[11] חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (1), עמ’ 5. קלטת: ת-19א (מ”ט 1/07 (1)(1), זמן קלטת: 8:29-8:16)) https://youtu.be/VVXPoF7DLEI?t=496

חקירת זדורוב, 1.1.2007. (תמלול: ת-20 (2), עמ’ 3. קלטת: ת-19ב (מ”ט 1/07 (2)(1), זמן קלטת: 7:15-6:34)) https://youtu.be/GunkDg3hn7E?t=394