ב-16.12.2006 בבוקר הוצא זדורוב לחקירה נוספת שנמשכה כארבע שעות והתנהלה ברוסית. בחקירה הטיחו בו החוקרים את גרסאות העדים שלא תאמו את גרסתו הן בעניין השעה בה המתין לדבק, והן בעניין מכנסי הג’ינס שלבש לטענת העדים כשהמתין לדבק.

לאחר ששמע את עדות השומרים, זדורוב היה מוכן לקבל את האפשרות שטעה בעניין השעות, ושבפועל המתין לדבק בשעה מוקדמת יותר מכפי שחשב,[1] אבל עמד על כך שביום הרצח עבד במכנסי עבודה ולא במכנסי ג’ינס, שלל את הטענה שהמתין לדבק בג’ינס, ולא הצליח לתת הסבר לטענת השומרים שזכרו שניהלו איתו שיחה בנושא הג’ינס שלבש.[2]

בשלב מסוים בחקירה ביקש זדורוב מרפ”ק סטריז’בסקי לעצור, לחזור לתאו ולהיזכר בזמנים המדויקים של ההתרחשויות באותו יום.[3] בחקירה זו, לראשונה, העלו החוקרים מול זדורוב את הדברים שאשתו מסרה, שאמר לה בהמשך לשיחתו עם ראובן ג’נאח. זדורוב אישר שאמר לאשתו ששמע מג’נאח שהילדה נפלה בשירותים ונחתכה מהאסלה, וטען ששמע זאת מג’נאח עצמו.[4]

בהמשך החקירה נזכר זדורוב שבערב הרצח סמוך לשעה 22:00 (ולאחר שיחתו עם ג’נאח) חמו (ולדמיר גרישייב) התקשר לאשתו או לחמותו ואמר שצפה בטלוויזיה ושמע על הרצח שהיה בבית הספר. זו היתה הפעם הראשונה בה שמע על הרצח (כזכור, בחקירה מ-12.12.2006 טען שנודע לו על הרצח רק למחרת בבוקר).[5] לקראת סיום החקירה, התבקש זדורוב להתפשט כדי לבצע בדיקה ויזואלית בעירום (כזכור, החקירה נערכה עשרה ימים לאחר הרצח).[6]

לאחר סיום החקירה הוחזר זדורוב לתא המעצר. כשנכנס הפציר ארתור שיבקש ארוחת צהריים. זדורוב השיב שאכל מעט פירות ואין לו תיאבון, והתחיל לפרט את שעבר בחקירות. הוא סיפר שהחוקרים אמרו לו שהשומרים ראו אותו במכנסי ג’ינס ביום הרצח, למרות שכלל לא לבש ג’ינס באותו היום, והעידו שהזמן בו המתין לדבק מוקדם בשעה מהזמן האמיתי. הוא חשד שהחקירה “מכורה”- ומנסים להפיל עליו את תיק הרצח.[7] ארתור קפץ על ההזדמנות, הסכים שאכן כל הראיות לא מסתדרות עם גרסתו ולכן החוקרים “נתפסו עליו”, בצדק מבחינתם.[8]

זדורוב תיאר בפני ארתור את הראיות שהוצגו בחקירה, וכששאל אותו ארתור אם במידה וביצע את הרצח היה מודה או מכחיש עד הסוף, השיב זדורוב שאילו היה מבצע את הרצח היה מודה כדי להפחית את תקופת המאסר. ארתור אמר שאינו מאמין לו, לא משום שהוא עצמו לא היה מודה בשום אופן, אלא משום שיש ביכולתו לחוש מתי הוא דובר אמת, ושאינו אוהב שלא נותנים בו אמון. הוא רומז מה יכול היה לקרות אם היה במצב רוח רע. ארתור גם אומר שאם זדורוב יודה כלאחר יד רק “כדי לקחת עליו את התיק” אולם עדיין יכחיש את אשמתו, הוא יישב במאסר עולם. זדורוב מסכים שהוא בדרך ללא מוצא וילך עד הסוף עם האמת שלו, למרות שבדרך זו הוא עשוי להישלח למאסר עולם.[9]

זדורוב טוען שאם אנסו את הילדה חייבת להימצא ראיה ישירה נגד הרוצח האמיתי, מה שיוכיח את חפותו. ארתור מסכים עימו, וזדורוב מתעודד מכך שמהשיחות עם חוקריו הבין שהיה אונס. ארתור מפקפק בכך וחוזר על טענתו מאתמול שיתכן והחוקרים הטעו אותו בכוונה ובעצם לא היה אונס.[10] זדורוב מוסיף וטוען שלא די בראיות הקיימות כדי להרשיעו ברצח, משום שכולן ראיות נסיבתיות ולא יתכן שימצאו נגדו ראיות ישירות אם לא ביצע את הרצח. ארתור טוען מנגד שמספיק עוד ראיה נסיבתית אחת או שתים כדי להכניסו לכלא.[11]

 

[1] עם זאת, זדורוב לא שוכנע בכך לחלוטין, והפנה את החוקרים לתיעוד שעות שיחות הטלפון, שעדיין לא נמצא בידיהם.

חקירת זדורוב, 16.12.2006. (תמלול: ת-180א, עמ’ 34-30. קובץ אודיו: ת-178א (מ”ט 166/06, זמן קלטת: 50:26-43:22)) https://youtu.be/dcXQ-TjLrJw?t=2602

[2] חקירת זדורוב, 16.12.2006. (תמלול: ת-180א, עמ’ 5-11, 47. ת-180ב, עמ’ 10. קובץ אודיו: ת-178א (מ”ט 166/06, זמן קלטת: 9:17-5:10))https://youtu.be/dcXQ-TjLrJw?t=310

[3] חקירת זדורוב, 16.12.2006. (תמלול: ת-180ב, עמ’ 2-3. קובץ אודיו: ת-179א (מ”ט 166/06, זמן קובץ אודיו: 2.48-0.42)) https://youtu.be/SM8OWQILz0Q?t=42

[5] חקירת זדורוב, 16.12.2006. (תמלול: ת-180ב, עמ’ 16-15. קובץ אודיו: ת-179א (מ”ט 166/06, זמן קובץ אודיו: 37:54-35:31)) https://youtu.be/SM8OWQILz0Q?t=2131

[6] חקירת זדורוב, 16.12.2006. (תמלול: ת-180ב, עמ’ 29. קלטת: ת-177 (מ”ט 166/06, זמן קלטת: 52:52-52:41)) https://youtu.be/SngJMAk2K1g?t=3161

[7] זדורוב בתא המעצר, 16.12.2006. (תמלול: ת-401א. קלטת: ת-351 (מ”ט 165/06 (14)(3), זמן קלטת: 44:19-41:29)) https://youtu.be/GNmvVRm6WGY?t=2489

[9] זדורוב בתא המעצר, 16.12.2006. (תמלול: ת-401א. קלטת: ת-351 (מ”ט 165/06 (15)(3), זמן קלטת: 60:05-53:20)) https://youtu.be/Ak3BEHrefu4?t=3200

[10] זדורוב בתא המעצר, 16.12.2006. (תמלול: ת-401א. קלטת: ת-351 (מ”ט 165/06 (15)(4), זמן קלטת: 6:30-0:18)) https://youtu.be/Ph_LXiZPQF4?t=18

[11] זדורוב בתא המעצר, 16.12.2006. (תמלול: ת-401א. קלטת: ת-351 (מ”ט 165/06 (15)(4), זמן קלטת: 30:25-28:39)) https://youtu.be/Ph_LXiZPQF4?t=1719 . מעניין לציין שבאותו הלילה ארתור מרצה לרומן על סמים קלים וסוגי מריחואנה. משום מה, קטע זה לא מופיע כלל בתמליל שהוגש לבית המשפט. זדורוב בתא המעצר, 16.12.2006. (תמלול: ת-401א. קלטת: ת-351 (מ”ט 165/06 (16)(3), זמן קלטת: 7:01-5:01)) https://youtu.be/Qg8jbwb3XbU?t=301