בבוקר ה-18.12.2006 נחקר זדורוב פעם נוספת. החקירה נמשכה כשעה וחצי, והתנהלה לסירוגין בעברית וברוסית. החקירה התקיימה כשבידי החוקרים פלטי ההתקשרויות הסלולריות של זדורוב, שאימתו את גרסתו בעניין שעות ההמתנה לדבק, וסתרו את עדות השומרים. החוקרים קיבלו את גרסת זדורוב בעניין השעות,[1] אולם לא עדכנו אותו על כך. בנוסף, זדורוב נחקר אודות שיחות שונות המופיעות בפלט.[2]

החוקרים הטיחו בזדורוב את עדויות בני משפחתו שמסרו, בדומה לעובדי בית הספר ובניגוד לגרסתו, שעבד בג’ינס, ואת הטענה שבחיפוש בביתו לא נמצאה החולצה התואמת למכנסי העבודה שתיאר, ושאשתו אף לא ידעה באיזו חולצה מדובר.[3] זדורוב המשיך להתעקש על קיום המכנסיים והחולצה הכחולים, מסביר שלמרות שאשתו מכירה את בגדי העבודה הרגילים שלו, היא לא יכלה לדעת שבאותו יום לקח מכנסיים אחרים[4] ולזכור את החולצה, שאפילו לא לבש[5] (החוקרים דוחים הסבר זה בטענה שוביניסטית שלא יתכן שאשתו לא תכיר את הבגדים בבית).[6]

החקירה הסתימה בסביבות השעה 12:00. זדורוב הוחזר לתא במצב רוח ירוד, וסיפר לארתור שהחוקרים הציגו בפניו ראיות נסיבתיות המספיקות בשביל להטיל עליו מאסר עולם.[7] זדורוב פירט בפני ארתור את הראיות המפלילות שהוצגו בפניו בחקירה האחרונה: דבריו לאשתו לאחר השיחה עם ראובן בעניין השירותים והאסלה, העדויות שעבד בג’ינס, העובדה שהחולצה לא נמצאה בארון, ואף העובדה שלא סיפר לאשתו על הדם שראה בשירותים.[8]

בשיחה בולטות הפצרותיו החוזרות והנשנות של ארתור שזדורוב יודה ברצח. במהלך השיחה ארתור משכנע אותו שמצבו “בקרשים”, ושעליו למסור לחוקרים את הגרסה שבנו לפני שלושה ימים. ארתור גם הזכיר לזדורוב את השיחה מאתמול על הצקות הילדים בבת הספר, אך בשלב זה עדיין עמד זדורוב על דעתו והמעיט בחשיבות העניין. לאורך השיחה נראה שזדורוב מפנים שהוא עומד להיכנס למאסר עולם, ומתחיל לחשוב על דרכים לגדל את ילדו מבעד לסורגים.[9] למרות עצותיו החוזרות ונשנות של ארתור שעליו להודות ברצח ולקבל עונש מופחת, זדורוב טען שאינו יכול לקחת על עצמו את הרצח, כי אינו יודע כיצד התרחש.[10] תהיה נוספת שזדורוב מעלה, היא שהחוקרים סיפרו לו שהוא נראה בקומת הרצח. הוא איננו מבין כיצד זה הגיוני, כי הוא מעולם לא היה שם,[11] והציע שהרוצח האמיתי היה במשטרה ומפליל אותו.[12]

ארתור הסביר לזדורוב שהחוקרים אינם מנסים להכניסו “בכוח” לבית הסוהר, אולם הראיות, שפירט זדורוב עצמו, הן חזקות ועשויות להספיק להרשעתו; עליו לחשוב כיצד להימנע ממאסר ארוך.[13] ארתור טען בתחילה שאינו רוצה לומר לו מעבר לכך, ושעל זדורוב, היודע בליבו מה עשה, לקבל החלטה זו לבדו.[14] כשזדורוב הביע דאגה מהמצב הכלכלי הקשה הצפוי למשפחתו כשיכנס לכלא, ניצל ארתור את ההזדמנות, ועמד על ההבדל בין מאסר של 33 שנים- לבין עונש מופחת עם יכולת לעבוד בכלא, לשלוח כסף הביתה ולהשתחרר לאחר מספר שנים לאחר קיצור שליש. כיוון שמדובר ברצח מרעיש, עונש מופחת יתאפשר רק עם הודאה בגרסה מקלה של רצח תחת אפקט.[15] לדברי ארתור, גרסה כזו יכולה להתבסס על המצוקות שחווה זדורוב לנוכח קשייו להסדיר את מעמדו בארץ, ועל דבריו מיום קודם על התנהגות התלמידים בבית הספר. ארתור מנה את הטריגרים האפשריים לכך שזדורוב “עבר” למצב האפקט: באי בית הספר הסתכלו עליו בצורה עקומה, קיללו אותו וצעקו עליו, התלמידים ניתקו לו את הכבל החשמלי וביקשו שוב ושוב סיגריות. זדורוב הסכים הפעם לקבל את פרשנותו הקיצונית של ארתור, בניגוד לשיחה אתמול בה המעיט מחשיבותה.[16] כשזדורוב טען שוב שלא ביצע את הרצח, הסביר ארתור שלא מעניין אותו אם ביצע אותו או לא; גם אם הוא חף מפשע צפוי לו מאסר ארוך מאד, ועליו להחליט כיצד למנוע זאת.[17]

בהמשך השיחה “נזכר” ארתור כבדרך אגב, שהציע לעורך דינו לקבל את התיק של זדורוב, והאחרון דחה זאת על הסף. זדורוב הציע שהסיבה לדחיה היא חששו של עורך הדין לקחת על עצמו תיק מפורסם, אולם ארתור שלל זאת ואמר שהוא פשוט הבין כיצד יגמר התיק. בכך הוסיף ראיה “מוסמכת” (מעורך דין מהטובים בארץ) לחומרת מצבו המשפטי של זדורוב.[18]

ארתור חזר על טענתו שעל זדורוב להחליט בעצמו כיצד לפעול. זדורוב השיב שאינו יכול להשתמש באף אחד מהפתרונות שהציע לו, כולל “הריגה” שאינו יכול “לקחת” מבלי לדעת התבצע הרצח,[19] ולכן מצפות לו שנות מאסר רבות, אלא אם הרוצח ירצח שוב.[20] בתגובה רמז ארתור לזדורוב שאינו מאמין לו. יש לארתור יכולת לפצח אנשים מבפנים, גם אם היושב מולו הוא אדם “מסוכן” במסווה של “לא מסוכן”. ארתור ממליץ לזדורוב לא להסתמך על הרושם התמים שהוא מקרין כלפי חוץ ולחשוב שהוא יכול להטעות גם אותו.[21] הוא חזר על דבריו שגם אם אינו יכול לומר לו מה לעשות, הוא נותן לו להבין מה עליו לעשות ואיך. זדורוב חזר והשיב שבגלל המבוי הסתום בו הוא נמצא, אינו יכול לעשות זאת.[22] כשארתור התעקש שהוא יכול, הסביר זדורוב שמבין האפשרויות ששמע מארתור הוא “מסתכל מה מתאים לו”.[23]

זדורוב שב לעסוק בחקירה של אותו יום ומנה שתי סוגיות שעלו בה. סוגיות אלה מחשידות אותו ברצח, וככל שניסה להיזכר בהן לא הצליח להיזכר:

  • מדוע לא סיפר לאשתו על הדם שראה ביום הרצח? (בשלב זה נראה שזדורוב כבר לא זכר שהתובנה שראה אותו ביום הרצח ולא שבוע קודם לכן גובשה אצלו רק במהלך מעצרו. הוא גם לא ידע שהסיבה לכך היתה טענה שקרית שהציגו לו החוקרים- על דם של הילדה שנמצא על כליו).
  • מדוע הזכיר בשיחה עם ראובן את השירותים בטרם נודע לו שהרצח בוצע בשירותים?[24] (גם בסוגיה זו זדורוב הסתמך על הבנה מוטעית ולפיה ראובן טען שזדורוב הזכיר זאת, בעוד שראובן רק הכחיש את גרסתו הראשונית של זדורוב לפיה הוא עצמו סיפר לזדורוב באותה שיחה שהמקרה ארע בשירותים. בכל מקרה הכחשתו של ראובן גרמה לזדורוב להאמין שהזכיר מיוזמתו את השירותים בשיחה).

בייאושו זדורוב שאל שוב את ארתור האם הוא יכול לחתום על הריגה מבלי שיתבקש לשחזר את הרצח (שהרי אינו יודע כיצד בוצע).[25] בתגובה הציע ארתור רעיון שבסופו של דבר יהווה את הנדבך המרכזי בגרסה שימסור זדורוב לחוקרים, ולפיו מאחר והתרחשו אצלו בעבר התמוטטויות עצבים, יתכן שביצע את הרצח תוך שתים-שלוש דקות, תחת מעטה של בלק-אאוט (אי שפיות זמנית/אפקט) ומבלי שהתלכלך משמעותית, ואינו זוכר זאת.[26] אציין שבמספר נקודות זמן קודמות, ואף בחקירתו המתועדת הראשונה של זדורוב, עלה שאנשים לעיתים מבצעים רצח במצב של בלק-אאוט, אולם בשיחה זו בחר זדורוב לראשונה להשתמש ברעיון זה כדי להציע גרסה למה שקרה, מה שפתר לכאורה את הבעיות שהציג בפני ארתור: הוא גם התייחס לסוגיות שעלו בחקירה, וגם הודה בהריגה מבלי למסור את פרטי הרצח. מכאן התפתחה שיחה בעניין האפשרות שאכן ביצע את הרצח בהיותו במצב של בלק-אאוט. ולמרות שבתחילה הקשה על אפשרות זו,[27] בהדרגה התחיל לסבור שיתכן שביצע את הרצח במצב כזה, ובניגוד לפעמים קודמות בהן טען שקשה להביאו למצב אובדן שליטה קיבל הפעם אפשרות זו כהגיונית, כשהוא מקבל את הרעיון שהציע המדובב ולפיו התמוטטות עצבים היא תופעה קיימת אצלו. לשם כך הביא מהעבר מקרה בו תקף את אחיו בהתפרצות עצבים, אם כי הודה בתחילה שאז לא איבד את זכרונו ולא יצא לגמרי משליטה.[28]

לדבריו התקרית התרחשה כשהוריו לא היו בבית וזדורוב, שהיה צריך לצאת לעבודה, ביקש מאחיו שהכין באותה עת מחבט טניס מחוץ לבית “לקחת פיקוד” ולשמור על אחותו הקטנה. האח סירב והתבטא כלפיו בחוצפה וזדורוב, בתגובה, שבר את המחבט והחל להכותו. כתוצאה מהמכות אחיו נזקק ללכת לשירותים כל חמש דקות, ולדעתו היה לו דם בשתן. לפי זדורוב, כשההורים גילו על המעשה הם כעסו מאד, אביו החורג האשים אותו שהתרגל להרביץ בעבודתו כמאבטח, וזדורוב כעס מאד ואיים לעבור לגור אצל סבתו.[29] אציין שתיאור תקיפת אחיו של זדורוב הוא ככל הנראה הגזמה פראית, שנועדה להרשים את המדובב ארתור, שכזכור, צייר עצמו כעבריין בכיר, ולהוכיח לו בהתאם להצעתו שלרעיון שרצח ושכח יש היתכנות- על בסיס ניסיון העבר. בבית המשפט טען אחיו של זדורוב שהמריבה המדוברת לא היתה יותר ממריבה קטנה ובנלית בין אחים.[30] אימו של זדורוב תמכה בטענה זו.[31]

כשתוך כדי הדברים הציע ארתור שוב את האפשרות שהזכיר אתמול ולפיה הילדה שהטרידה אותו כשחתך את האריחים היתה המנוחה, זדורוב התייחס שוב להבדלים בצבע ובאורך השיער, וארתור ניסה ליישב זאת בכך שמדובר בצילום ישן ומאז יתכן שהילדה צבעה את שיערה לבהיר.[32]

גם את הקושיות שהעלה זדורוב בנוגע להיתכנותו של רצח במצב בלאק אאוט יישב ארתור בחוזרו על רעיונות תיאורטיים שהוצעו בשיחות קודמות, שהקווים המרכזיים שלהם הם רצח שבוצע במהירות ובאופן שלא לכלך את זדורוב באופן נראה לעין. עם זאת ארתור הזהיר את זדורוב שאם נשארו עקבות שלו בזירת הרצח מצבו עלול להחמיר, ועליו להקדים רפואה למכה.[33]

ארתור אומר לזדורוב כי כשם שייעץ לעצור בתא, כך יוכל לסייע לו, אולם אם בעתיד יפגוש אותו בכלא כאסיר עולם, זדורוב לא יוכל להסתכל לו בעיניים, כי לא שמע לעצותיו.[34] הפעם, כשהוא מזכיר את הגרסה של הילדים המקניטים זדורוב מוכן “לזרום” איתו ומסכים שאכן מדובר באוירה שיכולה היתה לגרור אותו למעשה קיצוני. ויגיד זאת לחוקרים. רומן מתרגש ובוכה אבל תוהה כיצד אינו זוכר דבר. ארתור מבטיח שדברים שנאמרו ישמרו ביניהם בסוד, אומר שאם יספר זאת לחוקרים יקל על עצמו. זדורוב מציין שהוא לא רצח את הילדה, וארתור שוב עונה שהוא בדרך למאסר עולם, בין אם יכחיש ובין אם לאו. השניים ממשיכים לשוחח, ומעט לאחר מכן, ממשיכים לבנות את גרסת ההודאה ברצח. זדורוב יספר לחוקרים שמכיוון שרצח “על אוטומט”, כלומר תחת “מצב אפקט”, הוא לא יכל פיזית לטשטש את עקבותיו, ולכן רצח ומיד “התחפף” מהמקום.[35] את האמירות הללו ניתן למצוא בגרסת ההודאה ברצח שזדורוב ימסור לחוקרים למחרת.

בהמשך השיחה נכנס זדורוב למצב נפשי קשה והתחיל לבכות ולרעוד.[36] הוא ציין  שכשהיכה את אחיו לא איבד לגמרי שפיות, ושבתקופה זו היו לו הזדמנויות לפרוק את עצביו בעבודתו כמאבטח כשהיכה את השיכורים המתפרעים. לעומת זאת, בבית הספר נאלץ לאצור את כל עצביו בתוכו, מה שעלול היה להביאו לאובדן שליטה מוחלט, עד לרצח.[37] וכי במצב כזה היה זוכר רק שאחיו הכעיס אותו, אך היה שוכח לגמרי שהיכה אותו.[38] זדורוב אומר לארתור שמחר יספר לחוקרים הכל, על מנת שלא “יגעו בו” עוד הרבה זמן. הוא אומר “אני עשיתי את זה, זה בתוכי ועכשיו זה יישאר איתי”, כמעין הבנה שמעתה ואילך הוא מתחיל להתנהג כרוצח, ולמסור גרסה לחוקרים.[39]

מעט לאחר מכן קרא ארתור לשוטר המשגיח על תאי העצורים, ומסר לו שזדורוב לא חש בטוב ומאיים להתאבד (למשל באמצעות חשמול עצמי בשקע שבתא).[40] אחראי המשמרת דיווח על כך לצוות החקירה. זדורוב ביקש לקבל כדור דקסמול ששמור אצלו בארנק, ואחרי שניתן לו הכדור המשיך את השיחה עם ארתור עוד זמן מה. בשלב זה הציע ארתור את בסיס הגרסה שיציג זדורוב לפניו באותו ערב ואף יתן למחרת בפני החוקרים, ולפיו הילדה עצבנה אותו, הוא נתקף באפקט ועלה אחריה לשירותי הבנות- שם רצח אותה.[41] כעבור זמן מה נשלח זדורוב לבדיקה פסיכיאטרית בבית החולים בצפת.[42] הפסיכיאטר התרשם שזדורוב התמצא בכל המובנים ולא גילה סימני מצב פסיכוטי. מצב רוחו היה מאוזן, ללא נטיה לדיכאון, וללא רצון למות או לפגוע בעצמו. לפי הדו”ח, זדורוב השתדל להתמודד עם קשייו הנוכחיים ומעוניין לשתף פעולה עם החקירה.[43]

כשחזר מבית החולים נלקח זדורוב לחקירה ברוסית (שהחלה ב-20:23). זדורוב סיפר לרפ”ק סשה סטריז’בסקי על האירוע בו, לזכרונו, “קיבל מסך שחור” והתפרץ על אחיו. הוא סיפר על הצקות התלמידים ואמר שהוא חושש שיכול היה לרצוח את תאיר, כפי שפגע באחיו. זדורוב טען שאינו זוכר את הרצח, אך יודע שהיה מסוגל לבצעו, וביקש עזרה בהיפנוזה כדי להיזכר.[44] החוקר לא התרשם וטען שנראה לו שזדורוב מנסה להתחמק מהודאה אמיתית. הוא טען שכדאי לזדורוב להודות כי בשלב זה של החקירה עדיין יוכל להרוויח מכך. קיימות ראיות מפלילות רבות אחרות כלפי זדורוב, ויתכן שבהמשך ניתן יהיה להרשיעו על בסיסן בלבד. במידה ויגיעו לשלב זה, הודאתו לא תעזור עוד. החוקר מדמה את המצב לעונות השנה, ואומר שאביב מגיע לאחר החורף אך לפני הקיץ, כמשל לכך שזהו הזמן עבור זדורוב למסור גרסה, וכש”תעבור עונה”, הדבר כבר לא יעזור לו.[45] החוקר גוער בזדורוב שוב ושוב למסור גרסה, בדיוק כפי שארתור מפציר בו, וכעת, זהו הדבר היחידי שיכול לעזור לו, בדיוק כפי שארתור מספר לו. אם לא יודה, יצטער על כך מאוד. (בנוסף, החוקר סיפר לזדורוב שיש בידם עד ראיה שראה אותו שב עם הדבק במסעף המדרגות שבין הגרם היורד למקלט ובין זה העולה למעלה לזירת הרצח, אך ליד האחרון. זדורוב מתעקש שירד במדרגות המובילות מטה).[46]

מעניין לציין שבחקירה שנערכה מוקדם יותר באותו היום, אחד החוקרים העלה את האפשרות שזדורוב היה עצבני ביום הרצח: “אלי דעי לא הביא דבק, היית עצבני, הלך היום”.[47] בחקירה הנוכחית, זדורוב חזר על דברי החוקר, ומספר שהיה עצבני באותו יום, כי אלי דעי לא הביא לו את הדבק בזמן.[48]

בתום החקירה, בשעה 22:31,[49] הוחזר זדורוב לתא עם ארתור. במאמר מוסגר  אציין כי בחזרתו אכל  בחופזה מעט  מארוחת הערב ששמר לו ולמרות שסיפר כי מהבוקר לא אכל דבר מלבד תפוח עץ, סרב לאכול את השניצלים שבצלחת ואף השליך רוב תכולתה לפח[50].

זדורוב החל לספר לארתור את שקרה מאז עזב את התא.  לדבריו אמנם מסר לחוקר שאם התעצבן היה מסוגל לבצע את הרצח, אולם מכיון ששוטר שפגש לאחר הביקור אצל הפסיכיאטר אמר לו שאם הןא לא ביצע את הרצח ישחררו אותו, הוא נרגע ולכן הכחיש בפני החוקר שאכן ביצע אותו, ואף טען שאם יוכיחו לו שכך הדבר, למשל באמצעות היפנוזה, לא יבקש הקלה בעונש.[51] ארתור תקף את זדורוב על שינוי הגישה שהציג לפני שיצא לפסיכיאטר, וטען שאם ישנה את גרסתו בכל פעם שישמע מישהו, זה עלול להזיק לו. כשזדורוב הגן על עמדתו, שינה ארתור את טיעונו ואמר  שלפי הדברים שאמר זדורוב לפני שיצא לפסיכיאטר יוצא כי אם יצא מכליו הוא ביצע את הרצח, וכי מזל שלא אמר זאת לחוקרים.[52]. זדורוב סיפר שהחוקר אמר לו שגרסה שקרית לפיה רצח את המנוחה במצב של “אפקט” ואינו זוכר כלום- לא תתקבל. על זדורוב לבחור משתי האפשרויות: למסור גרסה שמתארת כיצד רצח, או לומר שלא רצח, והוא בחר באפשרות שניה ואמר שלא רצח.[53] זדורוב הודיע שהוא מתכוון לדבוק בגרסה זו.

ארתור אמר ׳לפני כמה זמן אמרת לי שאתה רצחת, אני יכול להלשין עליך עכשיו. למה אתה חוזר בך עכשיו’. סבלנותו של ארתור פוקעת, והוא מאשים את זדורוב שהוא רואה בו “קווקזי טיפש”, מתנשא מעליו ומשקר לו. זדורוב משיב שהוא חף מפשע ולא רצח אף אחד. ארתור ממשיך במכבש הלחצים ואומר לזדורוב שהוא לא אוהב ש”מסובבים אותו”, ושאם יפגוש אותו בכלא ידע שצדק. הוא מוסיף שאחר במקומו היה מלשין על הדברים החמורים שאמר ובזה היה נגזר דינו.[54] לזדורוב נמאס מהלחצים, והוא קם לכבות את האור.[55] ארתור קם, מדליק את האור בחזרה ומתיישב על מיטתו של זדורוב.[56] ארתור טען שכמעט והאמין לזדורוב בשיחתם הקודמת, כשאמר שלא רצח את המנוחה בהיותו במצב שפוי. אולם עם שובו לתא החל זדורוב לדבר אל ארתור כאילו הוא שוטר. ארתור שאל את זדורוב האם יש לו אמון בו, וזדורוב השיב: “כולם. כולם עצבנו אותי. זאת היתה טיפה אחרונה, אחרונה”.[57] (זדורוב חזר כאן על הביטוי המדויק בו השתמש שלושה ימים קודם לכן- ראה בשיחה ב15 לחודש- ובדיוק באותו הקשר בתגובה להצעת המדובב להודות ברצח תחת נסיבות אלו)

נראה שזדורוב מפחד לאבד את הקשר החברי ביניהם, או אפילו מעוניין שארתור “ירד ממנו”, ומתחיל לגולל בפניו את גרסת ההודאה ברצח. חלקו של הווידוי התבצע בקול רם, וחלקו בלחישות. חשוב לציין שכבר ביום שנכנס לתא (אבל לא ב-18.12.2006), ארתור הזהיר את זדורוב מלדבר בקול רם בתא, כי יתכן וקיימות בו האזנות.[58] כנראה שעקב כך זדורוב החליט להקפיד יותר בהתנהלותו. כך, קטעים מהשיחה שתוכנם “מפליל” נאמרים בלחישה בלבד (אין תכנים “מפלילים” שנאמרים בקול רם), ובמקביל לעיתים זדורוב קם ואומר בקול שהוא חף מפשע.

זדורוב סיפר שנמאס לו מקללות הילדים. הוא פגש את הילדה כשהסתובבה למטה בדרכה לעלות לקומה השניה. היא קיללה אותו וביקשה סיגריה.[59] הוא הסתיר את האוזניות בחולצה כדי שלא יתמלאו בדם,[60] הלך בעקבותיה ונכנס אחריה לשירותים, שם רצח אותה בסכין שברשותו וברח. זדורוב סיפר שטעה כשלא ניקה את טיפות הדם שטפטפו מהסכין בשירותי הבנים. הוא שטף וזרק את להב הסכין, ולא טפטף דם על ידית הפלסטיק של הסכין או על החולצה, אלא רק כמה טיפות על המכנסיים, וכדי לא להסתכן- אמר לחוקרים שזרק אותם. [61] הוא זרק את להב הסכין במקום שבו כל יום שופכים בטון.[62] זדורוב ציין שהוא בטוח שדרך על הדם בשירותים,[63] אולם הוא חושב שנעליו נקיות. הוא אמר שהעובדה שהראיות נוקו תגרום לכך שגרסת האפקט לא תעבור אצל החוקרים.[64]

זדורוב עבר לתיאור כללי של הרצח עצמו. הוא חזר על ההסבר שנתן למדובבים מספר ימים קודם לכן שמשני צידי הצוואר עוברים כלי דם גדולים, שאם חותכים אותם האדם מת תוך שניות, כפי שאכן קרה. ארתור אמר שהיה עליו ללבוש כפפות, וזדורוב השיב שלא היו עליו כפפות בזמן הרצח.[65] זדורוב טען שידע שאם בתנועת החיתוך גב כף היד פונה כלפי המותקף, אז מתלכלכים הרבה פחות, וכל מה שהיה עליו לעשות זה לשטוף את הידיים ואת הסכין (כזכור ארתור עצמו סיפר זאת לזדורוב לפני שלושה ימים).[66] כשארתור שאל כיצד יש לו ידע רב כל כך בנושא, טען זדורוב שראה זאת בספר של הקג”ב על ניהול קרב מגע בעזרת סכין, שקרא באינטרנט.[67] ארתור הציע לזדורוב להדגים זאת ליד השירותים. הוא התקדם לשירותים שבתא וזדורוב הדגים את חיתוך הצוואר, מצידו הימני, של המדובב. לאחר שזדורוב מדגים פעם אחת, המדובב מצביע על צווארו ושואל “לכאן?” וזדורוב מדגים חיתוך נוסף, כשלא ברור אם הוא בא בתגובה לשאלת המדובב.[68] חלק ניכר מהשיחה בשלב זה התבצע בלחישות, ולא לגמרי ברור האם ההדגמה שביצע זדורוב על המדובב נוגעת לטכניקות שלמד מהספר של הקג”ב, או לאופן בו רצח לדבריו את תאיר. עם זאת, ההקשר הכללי של השיחה ברור לחלוטין– זדורוב מספר את השתלשלות הדברים שהובילו אותו לרצוח את תאיר.

זדורוב וארתור שכבו לישון בסביבות השעה 00:30, כשזדורוב ציין שהוא בטוח שמה שסיפר יישאר בינו לבין ארתור לתמיד.[69] ארתור טען ששוכנע שזדורוב הוא הרוצח, ופחד להירדם פן זדורוב יפגע בו- ולכן נותר ער כל הלילה.[70] כתוצאה מכך גם זדורוב לא ישן טוב. למחרת ארתור עזב את התא, וזו היתה הפעם האחרונה שזדורוב ראה אותו.

 

[1] עדות רס”מ יעקב מלכא בבית המשפט (עמ’ 684 לפרוטוקול).

[2] חקירת זדורוב, 18.12.2006. (תמלול: ת-443. קלטת: ת-442 (מ”ט 168/06 (1), זמן קלטת: 14:28-12:55)) https://youtu.be/E9kX5y1FPAM?t=775

[3] קשה לקבוע אם טענה זו היתה תרגיל חקירה או אמת, מכיוון שאין דו”ח חיפוש בביתו בימים הסמוכים, אולגה נחקרה על החליפה ששה ימים לאחר מכן, ואז אכן קיים דו”ח חיפוש (בקשה לרישום מוצגים שנתפסו ביום 24.12.2006, נ-42). בנוסף החוקרים מגלים חוסר בקיאות במיקום הארון ותכולתו (בחדר השינה במקום בחדר המחשב, החולצה תלויה במקום מונחת במדף).

חקירת זדורוב, 18.12.2006. (תמלול: ת-443. קלטת: ת-442 (מ”ט 168/06 (2), זמן קלטת: 14:00-13:26)) https://youtu.be/wnPNxLapAaU?t=806

[4] חקירת זדורוב, 18.12.2006. (תמלול: ת-443. קלטת: ת-442 (מ”ט 168/06 (1), זמן קלטת: 25:20-25:10)) https://youtu.be/E9kX5y1FPAM?t=1510

[5] חקירת זדורוב, 18.12.2006. (תמלול: ת-443. קלטת: ת-442 (מ”ט 168/06 (2), זמן קלטת: 15:41-15:36)) https://youtu.be/wnPNxLapAaU?t=936

[6] חקירת זדורוב, 18.12.2006. (תמלול: ת-443. קלטת: ת-442 (מ”ט 168/06 (2), זמן קלטת: 16:30-16:25)) https://youtu.be/wnPNxLapAaU?t=985

[7] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 7-2. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(1), זמן קלטת: 21:20-16:39)) https://youtu.be/7FjcK_UfT6E?t=999

[8] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 8-6, 24-23. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(1), זמן קלטת: 25:20-17:54)) https://youtu.be/7FjcK_UfT6E?t=1074

[13] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 15-16, 34-35, 39-42. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(2), זמן קלטת: 29:07-27:31)) https://youtu.be/-hvBPaXGUNI?t=1651

[14] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 35, 42, 49-47. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(2), זמן קלטת: 28:59-28:47)) https://youtu.be/-hvBPaXGUNI?t=1727

[15] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 35, 42, 49-47. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(2), זמן קלטת: 40:45-37:30)) https://youtu.be/-hvBPaXGUNI?t=2250

[16] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 35, 42, 49-47. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(2), זמן קלטת: 41:10-40:00, 45:13-42:13))https://youtu.be/-hvBPaXGUNI?t=2400 https://youtu.be/-hvBPaXGUNI?t=2533

 [17] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 35, 42, 49-47. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(2), זמן קלטת: 47:00-46:27)) https://youtu.be/-hvBPaXGUNI?t=2787

[18] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 49-51. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), (זמן קלטת 52.08-עד הסוף)) https://youtu.be/-hvBPaXGUNI?t=3128

[19] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 2.20-1.33) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=93

[20] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 3:09-2:50)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=170

[21] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 6:30-4:20))https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=260

[22] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 9:40-8:40)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=520

[23] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 10:16-10:02)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=602 אציין שהתביעה בחרה משפט זה כ”מפתח” להבנת התנהגות זדורוב ככלל; לתפיסתה, זדורוב תכנן במה ומתי להודות כשהרגיש שאין לו ברירה אלא לעשות כן. (תפ”ח 502/07, סיכומי התביעה, עמ’ 50)

[24] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 12:42-10:30)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=630

[25] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 13:30-13:00)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=780

[26] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 14:18-13:48)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=828

[27] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 15:40-14:38)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=602

[28] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 53. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3) ,זמן קלטת: , 23:15-23:2015.00-15.50)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=900

[29] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 54, 60-59. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 16:07-15:24)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=924

[31] עדות נינה אברס בבית המשפט. (עמ’ 1671 לפרוטוקול).

 [32] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 54, 60-59. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 19:03-16:30)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=990

[33] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 54, 60-59. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 21:25-19:15)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=1065

[34] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 54, 60-59. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 28:03-27:40)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=1660

[36] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 65 ואילך. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 33:44 ואילך)) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=2024

[38] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-401א (25)(2), עמ’ 60-59. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(3), זמן קלטת: 36:56-36:40) https://youtu.be/zKjQDECW6eI?t=2200

[39] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 76. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(4), זמן קלטת: 6:58-6:53)) https://youtu.be/3e7RhXwKJeg?t=413

[40] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 78-77. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(4), זמן קלטת: 9:32-8:51)) https://youtu.be/3e7RhXwKJeg?t=531

עדות “ארתור” בבית המשפט (עמ’ 634 לפרוטוקול).

[41] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-7 (2), עמ’ 78-77. קלטת: ת-6 (מ”ט 165/06 (25)(4), זמן קלטת: 17:25 ואילך)) https://youtu.be/3e7RhXwKJeg?t=1045

[42] עדות רפ”ק יורם אזולאי בבית המשפט (עמ’ 50 לפרוטוקול).

[43] גליון חדר מיון, 18.12.2006. (ת-57).

[44] חקירת זדורוב, 18.12.2006. (תמלול: ת-184, עמ’ 8, 23, 29. קלטת: ת-183 (מ”ט 171/06 (1), זמן קלטת: 4:00-3:28)) https://youtu.be/il-Tl1TNEBU?t=208

[47] חקירת זדורוב, 18.12.2006. (תמלול: ת-443. קלטת: ת-442 (מ”ט 168/06 (1), זמן קלטת: 45:35-45:02)) https://youtu.be/E9kX5y1FPAM?t=2702

[49] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 1. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(1), זמן קלטת: 5.58-ואילך)) https://youtu.be/Q3owXU9o8Ak?t=358

[50] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 9-6. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(1), זמן קלטת: 19:24-20:15)) https://youtu.be/Q3owXU9o8Ak?t=1164

 

[51] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 9-6. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(1), זמן קלטת: 12:43-15:25)) https://youtu.be/Q3owXU9o8Ak?t=763

[52] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 9-6. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(1), זמן קלטת: 22:10-15:25)) https://youtu.be/Q3owXU9o8Ak?t=1330

 

[53] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 11-10. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(1), זמן קלטת: 35:48-34:08)) https://youtu.be/Q3owXU9o8Ak?t=2048

[57] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 17. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(2), זמן קלטת: 16:09-15:50)) https://youtu.be/iBMkdm79T_4?t=950

[59] אציין שעניין הסיגריה לא הופיע בהודאות של זדורוב ובשחזור. יתרה מכך, ב-22.12.2006 הדגיש זדורוב בשיחתו עם יורם אזולאי בתא המעצר, שעניין הסיגריות אינו נכון.

[61] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 23-22. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(3), זמן קלטת: 5:33-0:29)) https://youtu.be/7pWS87Tt5MU?t=29

 [62]זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 27. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(3), זמן קלטת: 21:59-21:04)) https://youtu.be/7pWS87Tt5MU?t=1264

[63] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 22. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(3), זמן קלטת: 2:07-2:02)) https://youtu.be/7pWS87Tt5MU?t=122

[64] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 26. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(3), זמן קלטת: 17:42-17:31)) https://youtu.be/7pWS87Tt5MU?t=1051
אציין שהוא העלה רעיון זה כבר בצהריים, כשאמר שאילו רצח באפקט היו צריכים להיות עליו סימנים רבים, והמדובב ניסה ליישב זאת בכך שלא ניתן לדעת כיצד היה הרצח ואולי זה היה מאחור כפי שהראה לו לפני מספר ימים.

[67] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 25. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(3), זמן קלטת: 13.29-13.12)) https://youtu.be/7pWS87Tt5MU?t=792 במהלך השנים, פעיל דובר רוסית הקשיב למילותיו של זדורוב בתא, ולטענתו, מצא את הספר המדובר. לטענת הפעיל, הספר בעל כ-600 תמונות של תנועות דקירה, חיתוך ומכות עם להב או קת הסכין. אולם קיימות אי התאמות בין תיאורו של זדורוב לתכנים שבספר. קישור ללינק והסבר על הספר: https://www.facebook.com/zadorovguilty1/posts/2114621651915050

[68] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 25. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(3), זמן קלטת: 14:25-13:44)) https://youtu.be/7pWS87Tt5MU?t=824

[69] זדורוב בתא המעצר, 18.12.2006. (תמלול: ת-10, עמ’ 30. קלטת: ת-8 (מ”ט 165/06 (26)(4), זמן קלטת: 3.15-3.11) https://youtu.be/Bdjp2qtrzPY?t=191

[70] עדות רפ”ק יורם אזולאי בבית המשפט (עמ’ 55 לפרוטוקול).

עדות “ארתור” בבית המשפט (עמ’ 636 לפרוטוקול).

מחומר החקירה עולה תחושה אותנטית, שכביכול ארתור האמין שזדורוב רצח וחשש ממנו (שיחה של פקד יניב אשור עם המדובב בתא המעצר, 27.12.2006 (IMG_7838)). אולם, בשיחות מאוחרות עם מדובבים אחרים, נטען שארתור סיפר להם שאינו מאמין שזדורוב רצח ויתרה מכך, שתל מילים בפיו. ראו פרק 4.