למחרת, ב-21.12.2006, הובא זדורוב להארכת מעצר נוספת בבית משפט השלום בעכו. בפתח הדיון, הודיע עו”ד שפיגל לפרוטוקול:

אבקש להצהיר בשם מרשי כי הוא חוזר בו מכל הודאה, שחזור, או אמירה שיש בהם כדי ללמד על הודייה במעשה. כל האמירות הללו אינן אמת, אינן משקפות את האמת, והן תוצאה של לחץ נפשי שהופעל על החשוד במהלך החקירה.

בית המשפט האריך את מעצרו של זדורוב עד ל-29.12.2006. בהחלטה ציין השופט שזדורוב הודה בפני מדובב- פרט שלא נחשף עד אותו רגע בפני זדורוב וסניגורו.[1]

בצהרי אותו יום, לאחר הארכת המעצר, הובא זדורוב לחקירה נוספת במשרדי התשאול, בהשתתפות רפ”ק סטריז’בסקי ורפ”ק יורם אזולאי. מדובר בחקירתו הארוכה ביותר של זדורוב (כשש שעות), וגם המורכבת והמתעתעת ביותר. זדורוב מתנדנד לאורך החקירה בין חזרה מהודאה לבין הודאה מחודשת, מוסיף פרטים ונסוג מהם, סיפורו נשמע לפרקים אמין ונוגע ללב ואז מופרך ואבסורדי. התנהגותו משתנה בחדות מאדישות וקור רוח לסערת רגשות.[2]

לא רק שהחוקרים אינם מאמינים להכחשות זדורוב, אלא שלאחר שזדורוב הודה שוב ולא ידע לענות על שאלות שנשאל, למשל לגבי תנוחת המנוחה לאחר הרצח, הוא החל לנחש. כיוון שתשובותיו היו רחוקות מהמציאות, החוקרים הטיחו בו שהוא מניפולטור ושהמניפולציות יזיקו לו. כך, רפ”ק אזולאי פונה ל”רומן הטוב” ומנסה לשכנעו לגבור על “רומן הרע” ולעשות את הדבר הנכון.[3]

בפתח החקירה ובחלקה הראשון,[4] חוזר בו זדורוב מהודאתו. הוא טוען שהודה בשל לחץ החוקרים שאמרו לו שהוא רוצח, והמדובב שהוכנס לתאו (עובדה שלמד בהארכת המעצר).[5] זדורוב טען שהפרטים שמסר בהודאה ובשחזור הם פרי ניחוש והשערה שלו, או מבוססים על תכנים שראה בסרטים.[6] בהמשך החקירה, זדורוב שב והודה שרצח את המנוחה, והתרצה להשיב לשאלות החוקרים. אך בתשובותיו תיבל פרטים מדויקים אודות הזירה בפרטים מופרכים:

  1. זדורוב נחקר ממושכות על החתך בידה של תאיר. החוקרים מנסים לגרום לו להודות שחתך את המנוחה לאחר המוות, אך ניכר שהוא אינו יודע במה מדובר. בחקירה שנערכה ביום השחזור, מסר שחתך את תאיר כשהרימה את ידיה להתגונן. בחקירה הנוכחית, הטיחו בו החוקרים שאין זו האמת, וביקשו ממנו לספר את האמת בנוגע לחתך. זדורוב עשה כנדרש, וסיפר שהמנוחה נחתכה כשניסתה לשרוט אותו, והוא פגע לה במקרה ביד. כשהחוקר שואל אותו באיזו יד, זדורוב מרים את יד ימינו. החוקר מסתכל עליו ושואל אותו “על הימנית שלה? על היד הימנית שלה?”, וזדורוב משנה את גרסתו וטוען שמדובר ביד שמאל. החוקרים שאלו שוב על נסיבות היווצרותו של החתך ביד, גוערים בזדורוב ומבקשים ממנו להפסיק לשקר. לבסוף, לאחר שנשאל “באיזה שלב זה קרה?”, מצליח זדורוב לנחש שחתך את ידה של תאיר בכוונה לאחר שאיבדה את הכרתה, ועשה זאת כדי לטשטש ראיות. רק שהפעם חזר וטען שחתך אותה ביד ימין באמה החיצונית (בעוד שהחתך היה דווקא באמת יד שמאל הפנימית). לאחר הרמז העבה מהחוקר “הגופה אצלנו. אנחנו ראינו אותה. אני שואל אותך שוב באיזו יד ובאילו נסיבות…תזכור איזו יד”, זדורוב תיקן שמדובר ביד שמאל, וחתך אותה מכיוון שהיא החזיקה בה את הפלאפון שלה. לטענתו, את הפלאפון זרק למקום שאינו זכור לו. לאחר שהחוקרים ביקשו ממנו שוב לספר את האמת בנוגע לחתך, שינה זדורוב את גרסתו פעם נוספת וטען שחתך את תאיר כסימן היכר לכת שהוא משתייך אליה, והוא היחיד בה. זדורוב המשיך וסיפר שרצה לחקות את הרוצח הסדרתי צ’יקטילו, שהשאיר סימן היכר על קורבנותיו.[7] לאחר שאלות נוספות מצד החוקרים בנוגע לחוסר ההיגיון שבדבר, זדורוב שוב משנה את גרסתו וטוען שחתך אותה ביד כדי לבלבל את המשטרה. החוקרים אינם מבינים מדוע חתך כזה אמור לבלבל את המשטרה, ומבקשים מזדורוב שוב לספר את האמת בנוגע לחתך. זדורוב משנה כיוון, ומספר שחתך אותה ביד בזמן שפרכסה על הרצפה. החוקר אומר שאינו מאמין לדבריו. לבסוף, זדורוב מתייאש ואומר שאינו רוצה לדבר על כך.[8]
  2. זדורוב טוען שהשחיז את להב הסכין באבן, ואת האבן או את חלקי הלהב השליך בדרכו הביתה, אולם סירב להצביע על המקום בו השליך אותם.[9] הוא סיפר שביום הרצח ענד טבעת נישואין ולאחר הרצח ניקה אותה בביתו במברשת שיניים משרידי הדם.[10]
  3. בתחילת החקירה, זדורוב סיפר שנעל את זוג הנעליים הנמצאות בידי המשטרה. בהמשכה, משנוכח שתשובתו אינה מספקת את החוקרים, טען שבזמן הרצח נעל נעליים אחרות מאלה שנעל באותו יום. לדבריו מדובר בנעליים שמצא בפח ובהמשך השליך.[11]
  4. בתחילת החקירה סיפר זדורוב שלבש את החולצה שנמצאת בידי המשטרה. בהמשך החקירה, טען שלבש חולצה אחרת מזו שבידי המשטרה, וגם אותה זרק לאחר מכן.[12]

נראה שזדורוב משדר לחוקרים מסר של “קחו מה שאתם רוצים לשמוע, רק תעזבו אותי במנוחה”. זדורוב מודע בחקירה זו לעובדה שהודאתו ברצח משמעה עונש של מאסר עולם או כלשונו- 30 שנות מאסר. כפועל יוצא מתובנה זו, הוא זונח את טענת ה”בלק אאוט”, ואינו טוען עוד שאינו זוכר את ביצוע הרצח. הוא מודה במפורש שטענת המסך השחור היא “שטויות” ותוהה כיצד תשפיע קביעה זו על תוצאות המשפט.[13]

בהמשך זדורוב שב וחוזר בו מההודאה, טוען שלא ביצע את הרצח ואינו יודע כיצד בוצע, ומסביר לחוקרים שאינו רוצה לשבת בכלא 30 שנה ומביע נכונות לעשות או לומר כל דבר שיפחית מעונש זה, ומבהיר לא אחת שנוכח העונש הכבד, לא כדאי לו להודות.[14] עם זאת, זדורוב אומר שהוא מוכן “לקחת על עצמו את התיק” ומבקש מהחוקרים סיוע בקבלת עונש מופחת,[15] למרות שהחוקרים מבהירים לו שוב ושוב שאינם מבקשים שייקח תיק כלשהו על עצמו.[16]

במהלך החקירה מנסים החוקרים להבין מזדורוב באיזו תנוחה השאיר את המנוחה בתא (שהרי גם בהודאה וגם בשחזור מסר שהיתה על הרצפה, מה שלא התאים לממצאי הזירה) ומדוע הוא “פוחד” לספר על כך. בשלב מסוים מנסה יורם, לאחר שזדורוב נכשל שוב ושוב בלתאר זאת, לרמוז לו על כוונתו ומסמן עיגול מסביב לכסא ההדגמה כדי לדמות את האסלה.[17] זדורוב טוען שכעת הוא מבין היכן היתה, ומסיק מכך שהילדה נאנסה וכי החוקרים רימו אותו כשהכחישו זאת.

זדורוב מוטרד לאורך החקירה[18] מהאפשרות שיורשע באונס ולא ברצח, ושואל שוב ושוב את החוקרים האם הילדה נאנסה. החוקרים משיבים לזדורוב שעליו לדעת את התשובה לשאלה זו, ושואלים האם אנס אותה. זדורוב השיב שרצח את תאיר אך לא אנס אותה,[19] אך חשש שנאנסה בידי אדם אחר לאחר הרצח, ושהאונס “ייפול” עליו אם יודה. רק כשהחוקרים מציגים לזדורוב את נוסח האזהרה בחקירה, מסבירים שאינו נחקר כחשוד באונס, ואף אומרים לו: “רומן, אם לא אנסת אותה, אז היא לא נאנסה”, הוא נרגע, ומכאן ואילך נראה כאיתן בהודאתו ומפסיק לחזור בו.[20]

החוקרים מנסים לשכנע אותו שהוא טועה, וגם כשנראה שהוא משתכנע, והחוקרים מבקשים ממנו להמשיך בלי מניפולציות, הוא טוען שהדברים שאינו מספר אינם מניפולציה, אלא יש חלק בתיק שהוא רוצה לשמור לעצמו, ומאשר את הצעתו של יורם שהוא חושש שהדבר יפגע בו.[21]

לאחר הפסקה בחקירה מודיע זדורוב שסיפר לחוקרים 80% מהאמת, אולם יש 20% נוספים שאינו מוכן לספר, מכיוון שגילויים יביא לכך שאשתו ובנו יעזבו אותו ולא יהיה טעם לחייו.[22] בהמשך זדורוב מתרצה ומספר את הסוד. הוא טוען שבילדותו עבר התעללות מינית מצד ילדות, שהפשיטו אותו והיכו אותו במקל בישבנו. אמנם הוא לא סיפר לאיש על האירוע המשפיל, אך בעקבותיו איבד את כושר הדיבור והועבר לבית ספר מיוחד. לטענתו, תאיר הזכירה לו את אחת הילדות המתעללות, והוא גמר אומר לאנוס ולהכות אותה. זדורוב טען שהוא עקב אחרי תאיר עד לשירותים, ושם מצא אותה יושבת על האסלה במכנסיים מופשלים. הוא נמנע ברגע האחרון מלאנוס אותה, אולם הבין שתתלונן עליו- ולכן רצח אותה. זדורוב סירב שדברים אלה יירשמו מפיו, טען שאם יגיעו לידיעת אשתו היא תעזוב אותו, ושהוא מעדיף לרצות מאסר עולם ולא להיחשב כסוטה מין.[23] אציין שתיאור זה מנוגד לשחזור ולהודאה מיומיים קודם לכן, אז סיפר שתאיר קיללה אותו סמוך לשירותים- ולכן דלק אחריה ורצח אותה.

 

[1] פרוטוקול הארכת המעצר, 21.12.2006. (ת-96).

[2] ראה גם עדות רפ”ק יורם אזולאי בבית המשפט (עמ’ 84 לפרוטוקול).

[3] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29 (ב), עמ’ 19. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(3), זמן קלטת: 11.18-11.04)) https://youtu.be/EY57YbzmdZg?t=664

[4] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29א, עמ’ 29-1. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(1), זמן קלטת: 57:43-00:00)) https://youtu.be/9QRR715NRPc

[5] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29א, עמ’ 11. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(1), זמן קלטת: 24.27-24.24)) https://youtu.be/9QRR715NRPc?t=1464

[6] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29א, עמ’ 2. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(1), זמן קלטת: 4:07-3:52)) https://youtu.be/9QRR715NRPc?t=232

חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29א, עמ’ 9 קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(1), זמן קלטת: 18.36-18.17)) https://youtu.be/9QRR715NRPc?t=1097

[7] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29א, עמ’ 49-48. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(2), זמן קלטת: 30:32-28:56)) https://youtu.be/PrZHTtM3Z6k?t=1736 כזכור זדורוב והמדובב “ארתור” ניהלו שיחה אודותיו בתא, ב-16 לחודש.

[9] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29א, עמ’ 32-30. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(2), זמן קלטת: 3.06-0:00)) https://youtu.be/PrZHTtM3Z6k

[10] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ג, עמ’ 19-18. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (2)(2), זמן קלטת: 50.56-49.01)) https://youtu.be/Vxbxfm7QjI4?t=2941

[11] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ג, עמ’ 26-23. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (2)(3), זמן קלטת: 23:40-22:35)) https://youtu.be/S2Bba79dAMg?t=1355

[12] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ג, עמ’ 27. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (2)(3), זמן קלטת: 28:00-24:32)) https://youtu.be/S2Bba79dAMg?t=1472

[13] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ג, עמ’ 40. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (2)(3), זמן קלטת: 29.24-29.02))https://youtu.be/S2Bba79dAMg?t=1742

[14] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29א, עמ’ 11, 16. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(1), זמן קלטת: 36.21-36.13)) https://youtu.be/9QRR715NRPc?t=2173

חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ב, עמ’ 14, 16, 20, 34 ועוד. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(3), זמן קלטת: 14.36-14.27)) https://youtu.be/EY57YbzmdZg?t=867

[15] לדוגמה: חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ב, עמ’ 23-13, 33-27. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(3), זמן קלטת: 37:31-2:01))https://youtu.be/EY57YbzmdZg?t=121

[16] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ב, עמ’ 28-26. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(3), זמן קלטת: 30.35-26.34)) https://youtu.be/EY57YbzmdZg?t=1594

[17] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ב, עמ’ 28-26. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(3), זמן קלטת: 43:56-42:00)) https://youtu.be/EY57YbzmdZg?t=2520

[18] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29א, עמ’ 40-38. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(1), זמן קלטת: 15:50-11:34)) https://youtu.be/9QRR715NRPc?t=694

[19] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29א, עמ’ 39. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(1), זמן קלטת: 13.12-13.06)) https://youtu.be/9QRR715NRPc?t=786

[20] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ב, עמ’ 45. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(2), זמן קלטת: 13.26-13.18)) https://youtu.be/PrZHTtM3Z6k?t=798

[21] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ב, עמ’ 48-46. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (1)(3), זמן קלטת: 58:25-57:25)) https://youtu.be/EY57YbzmdZg?t=3445 

[22] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ג, עמ’ 15-3. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (2)(1), זמן קלטת: 11:30-42:44)) https://youtu.be/jfrJYTzL87Q?t=690

[23] חקירת זדורוב, 21.12.2006. (תמלול: ת-29ד, עמ’ 22-14. קלטת: ת-28 (מ”ט 120/06 (2)(2), זמן קלטת: 38.36-סוף)) https://youtu.be/Vxbxfm7QjI4?t=2316