ב-22.12.2006 בבוקר[1] הובא זדורוב למשרדי התשאול לחקירה נוספת בידי רפ”ק סשה סטריז’בסקי. מראשית החקירה ניכר שהוא נחוש בדעתו שלא לשתף עוד פעולה עם החוקרים. זדורוב הודיע שהוא מסרב לחתום על ההודעה או לענות לשאלות, מציע במקום זאת לספר בדיחות, ושולח את החוקרים לחפש את המכנסיים והחולצה באתר הפסולת.[2] לאחר תום החקירה, הוכנס זדורוב לחדר העיכוב במשרדי התשאול, לשם נכנס רפ”ק יורם אזולאי לשיחה בעברית ללא תרגום, שצולמה בוידאו.[3]

בפתח השיחה, שאל רפ”ק אזולאי את זדורוב על יחס המשטרה כלפיו, האם קיבל אוכל ושתיה והאם החוקרים התנהגו אליו יפה. זדורוב השיב שהחוקרים התנהגו אליו יפה ודיברו יפה, ושאין לו כל טענה כלפיהם. הוא שיבח את התנהגות המשטרה בישראל לעומת המשטרה ברוסיה.[4] רפ”ק אזולאי הסביר לזדורוב שהוא מעוניין בגילוי האמת ושהטוב ינצח את הרע, וניסה להבין מזדורוב “כגבר אל גבר”, מדוע חזר מהודאתו.

זדורוב לא השיב ישירות, ותחת זאת שב ושלח את החוקרים לחפש בזבל את בגדי הרוצח המגואלים בדם.[5] הוא הלין על כך שפורסם בתקשורת שאמר בהודאתו שתאיר ביקשה ממנו סיגריה, וביקש לצאת לתקשורת ולהודיע לציבור ולאמה של המנוחה שפרט זה אינו נכון.[6]

בשלב מסוים פקעה סבלנותו של רפ”ק אזולאי, שהטיח בזדורוב מילים בוטות ובהן “פדופיל”, “מניפולטור” ו”פסיכופט”. זדורוב לא הניד עפעף, ועמד על הכחשתו.[7] קטע זה מוצג בסרטי התעודה “רק תאיר יודעת” ו”צל של אמת” כדי להמחיש את היחס שזדורוב זכה לו במעצר, למרות שאינו מייצג את ההתיחסות אליו מצד המשטרה (כזכור זדורוב עצמו טען בראשית אותה שיחה שזכה ליחס טוב מחוקרי המשטרה).[8]

 

[1] תחילת החקירה בשעה 11:34 לפי שעון הוידאו, וסיומה 11:52.

[2] חקירת זדורוב, 22.12.2006. (תמלול: ת-199, עמ’ 1. קלטת: ת-198 (מ”ט 121/06, זמן קלטת: 4:08-2:57)) https://youtu.be/kuaO5iI4CH4?t=177

[3] תחילת ההקלטה – 11:52, פחות מדקה לאחר סיום הקלטת החקירה הקודמת.

[4] תשאול זדורוב בתא המעצר, 22.12.2006. (תמלול: ת-32, עמ’ 1. קלטת: ת-31 (מ”ט 122/06 (1), זמן קלטת: 8:27-7:54))https://youtu.be/k7sw9LgZXsY?t=474

תשאול זדורוב בתא המעצר, 22.12.2006. (תמלול: ת-32, עמ’ 5. קלטת: ת-31 (מ”ט 122/06 (1), זמן קלטת: 20.47-20.20))https://youtu.be/k7sw9LgZXsY?t=1220

[5] תשאול זדורוב בתא המעצר, 22.12.2006. (תמלול: ת-32, עמ’ 7. קלטת: ת-31 (מ”ט 122/06 (1), זמן קלטת: 28:41-27:30)) https://youtu.be/k7sw9LgZXsY?t=1650

[6] תשאול זדורוב בתא המעצר, 22.12.2006. (תמלול: ת-32, עמ’ 5, 9, 16. קלטת: ת-31 (מ”ט 122/06 (1), זמן קלטת: 23:27-15:32))https://youtu.be/k7sw9LgZXsY?t=932

[7] תשאול זדורוב בתא המעצר, 22.12.2006. (תמלול: ת-32. קלטת: ת-31 (מ”ט 122/06 (1), זמן קלטת: 45.10-45.03))https://youtu.be/k7sw9LgZXsY?t=2703

[8] גל, שרון (במאי). (2008). רק תאיר יודעת.

גנדלמן, יותם, פינס, ארי, ותימור, מיקה (במאים). (2016). צל של אמת- מי רצח את תאיר ראדה?.