ב-26.12.2006 הובא זדורוב לחקירה נוספת שמטרתה היתה להציג בפניו את פרטי החקירה המוכמנים, לדעת המשטרה והפרקליטות, שידע למסור בהודאותיו ובשחזור, ולקבל הסברים כיצד ידע למסור פרטים אלה.

זדורוב נשאל כיצד אדם לוגי כמותו מודה ברצח שלא ביצע. הוא השיב שנשבר נפשית לאחר שהחוקרים אמרו בלי הפסקה שהוא הרוצח, ולא לקח בחשבון את השלכות הודאתו. עם זאת לדבריו לא חשש, כיוון שידע שממצאי בדיקות ה-DNA יוכיחו את חפותו.[1]

כשהחוקרים מעמתים את זדורוב עם טענות הסותרות את ההסברים שנתן, הוא לעיתים קרובות שינה את תשובותיו ונתן הסברים חדשים הסותרים את הקודמים. דוגמה לכך, היא השאלה מדוע הראה בשחזור שנעל את דלת התא מבפנים. זדורוב טען תחילה שראה בשחזור שמנעול דלת תא 2 שבור מבחוץ. כשנאמר לו שהוא לא נראה בסרט השחזור מביט לעבר הדלת, הוא שינה את תשובתו וטען שראה את המנעול בראי, בהמשך טען שראה בראי את מנעול דלת תא 1, שלא נראה כמו המנעול בשירותי הבנים, שאותם ניתן לנעול מבחוץ, והסיק שגם מנעול תא 2 נראה כך.[2]

במהלך החקירה עלו נושאים נוספים, וביניהם:

  • החוקרים שואלים את זדורוב כיצד שמע בפעם הראשונה על הרצח, ומדוע אמר לאשתו, בערב יום הרצח, שילדה נמצאה מתה על אסלה. זדורוב עונה שלמחרת הרצח התקשרה חמותו לאשתו, ולאחר השיחה, אשתו סיפרה לו שהיה רצח בבית הספר (זאת למרות שעשרה ימים לפני כן, טען ששמע על הרצח בערב מחמו, ולפני כן טען ששמע על הרצח יום למחרת). בנוגע לשיחה עם ג’נאח- זדורוב טען שהבין משיחתו עם ראובן שמשהו קרה בבית הספר, אולם לא הבין בדיוק מה; הוא שאל את ראובן האם ילדה נפצעה כשהתיישבה על אסלה, וראובן אמר לזדורוב שהאחרון אינו מבין את מה שהוא אומר לו, וביקש לדבר עם אשתו. בכל מקרה, זדורוב טען שלא אמר לאשתו שהבין מהשיחה שילדה נמצאה מתה על אסלה.[3]
  • החוקרים אומרים לזדורוב שלעיתים אמר שתאיר ביקשה ממנו סיגריה ולעיתים אמר שלא, ושואלים מה נכון. זדורוב משיב שהילדה מעולם לא ביקשה ממנו סיגריה.[4]
  • החוקרים שואלים את זדורוב מדוע סיפר שחתך את גרונה של תאיר בעמידה בצורה מסוימת, בעוד שקיימות אפשרויות נוספות. זדורוב עונה שלפי הלוגיקה, ושכך ראה בסרטים.[5] החוקרים שואלים את זדורוב מדוע סיפר שחתך את גרונה של תאיר פעמיים. זדורוב משיב שמעולם לא אמר זאת, ומדייק שאמר שחתך אותה בגרון, בחזה וביד, וטוען שמדובר בסברות שהעלה לפי הגיונו.[6]

 

[1] חקירת זדורוב, 26.12.2006. (תמלול: ת-202 (1), עמ’ 15-13. קלטת: ת-201 (מ”ט 123/06 (1), זמן קלטת: 40:53-35:28)) https://youtu.be/YJtxafilM5I?t=2128

[2] כפי שיפורט בהמשך, הסתבר בבדיקה שמנעול דלת תא 1 לא היה שבור כלל, ושזדורוב לא יכול היה לראות בשחזור את צידה החיצוני של דלת תא 2 לא ישירות ולא במראה. בעדותו בבית המשפט, שינה זדורוב לחלוטין את תשובתו בעניין זה.

[3] חקירת זדורוב, 26.12.2006. (תמלול: ת-202 (1), עמ’ 8-3. קלטת: ת-201 (מ”ט 123/06 (1), זמן קלטת: 20:03-3:23))https://youtu.be/YJtxafilM5I?t=203

[4] חקירת זדורוב, 26.12.2006. (תמלול: ת-202 (1), עמ’ 13-12. קלטת: ת-201 (מ”ט 123/06 (1), זמן קלטת: 35.06-32.42))https://youtu.be/YJtxafilM5I?t=2106

[5] חקירת זדורוב, 26.12.2006. (תמלול: ת-202 (2-1), עמ’ 14-1, 42-38. קלטת: ת-201 (מ”ט 123/06 (2-1), זמן קלטת: 1:24:58-סוף, 27:12-00:00)) https://youtu.be/YJtxafilM5I?t=5098 https://youtu.be/j27fiR7dCLI

[6] חקירת זדורוב, 26.12.2006. (תמלול: ת-202 (2), עמ’ 22-14. קלטת: ת-201 (מ”ט 123/06 (2), זמן קלטת: 37:17-27:39))https://youtu.be/j27fiR7dCLI?t=1659