Lev-On, Azi. 2011. New horizons for the cooperative idea online. Hevra 48: 25-28 [Link] (Hebrew: אופקים חדשים לרעיון הקואופרטיבי ברשת).

המאמר טוען כי הפלטפורמה שמספקת רשת האינטרנט העניקה חיים חדשים למודל הקואופרטיבי, שלרבים נדמה שאבד עליו הכלח. הרעיון הקואופרטיבי, כרעיונות השתתפותיים אחרים, דורש כלים שיאפשרו להקים התאגדויות המבוססות על עקרונות ההשתתפות, השוויון והניהול הדמוקרטי. היכולת של הרשת לגיוס והנעת שותפים, הופך אותה לפלטפורמה מבטיחה לפרויקטים קואופרטיבים עתידיים בתחומים שונים ומגוונים. זוהי בשורה מבטיחה עבור אותם קואופרטיבים חדשים אשר ישכילו להשתמש באינטרנט כגורם ממנף, מעצב ומייצב בעתיד.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן