Lev-On, Azi. 2010. Political and social uses of the site Katif.net by evacuees from Gush Katif. Israeli Social Affairs, 10, 7-29 (Hebrew:פעילות קולקטיבית, קהילה ותקשורת חדשה: שימושים פוליטיים וקהילתיים של האתר קטיף.נט בקרב מפוני גוש קטיף).

המחקר עוסק באפשרויות השימוש ברשת האינטרנט להתעוררות של התארגנויות חברה אזרחית, תוך התמקדות באתר קטיף.נט. אף שמדובר באתר בבעלות ובתחזוקה פרטית, קטיף.נט הפך בעיני תושבי גוש קטיף ובעיני “הציבור הכתום” ככלל, לאתר המזוהה ביותר עם המאבק כנגד תכנית ההינתקות בעבר, ולאחריה – כזירה מרכזית להתמודדות המפונים עם מצבם החדש. במקביל לתיעוד השימושים באתר טרם ההינתקות, נבדקה באמצעות סקר מקוון, תפיסת משתמשי האתר את השימוש בו כפלטפורמה לפעילות קיבוצית ולשימור קשרים חברתיים. במחקר נמצא, בין היתר, שמשתמשי האתר רואים בו כלי מרכזי למטרות חברתיות, פוליטיות ותעסוקתיות כאחת, ושקיימת תחושת קהילתיות משמעותית בקרב משתמשי האתר

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן